Računarske periferije i interfejsi

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Koristi izlazne i ulazne portove računara; 2. Programski upravlja koračnim motorom punim korakom i polukorakom; 3. Upravlja jednostavnim sistemima, poput upravljanja pumpom na osnovu nivoa tečnosti u bazenu; 4. Precizno očitava poziciju nekog mehanizma pomoću 2-kanalnog inkrementalnog enkodera; 5. Koristi DA konvertor za generisanje željenog oblika analognog signala; 6. Programski podrži AD konvertziju za mjerenje analognih signala metodama prateće i sukcesivne konverzije; 7. Razlikuje osnovne komunikacione interfejse i da koristi eternet port sa TCP/IP protokolom; 8. Prepozna vrste interfejsa u industriji i zna koji se koristiti za koju namjenu; 9. Koristi GSM/GPRS modem za automatizovani prenos podataka.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Dragović-Ivanović Rada1.5x1S
95S+19P


Mijanović Zoran1.5x1S
95S+19P


Lekić Neđeljko

2x1S
47S
Marković Boris

2x1S
48S
Vijesti sa fakulteta   >>>

28.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Patent “Resistive mirror based controllable constant power generator” registrovan u Međunarodnom birou Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu

DETALJNIJE

23.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a završili praksu u Telekomu

DETALJNIJE

23.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Razgovarano o saradnji sa Tehničkim Univerzitetom u Beču

DETALJNIJE

14.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Seminar u okviru projekta “CrossBow”

DETALJNIJE

23.04.2018 Elektrotehnički fakultet

Dani inženjera svečano otvoreni

DETALJNIJE

19.03.2018 Elektrotehnički fakultet

Počeo treći TIDE hakaton 2018

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE

14.06.2018 Rektorat

Rektor Univerziteta Crne Gore otvorio MECO konferenciju

DETALJNIJE

15.06.2018 Karijerni centar

Info dan o Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu zapošljavanja na univerzitetima

DETALJNIJE

14.06.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za nagrade u okviru programa L'Oreai-UNESCO za žene u nauci

DETALJNIJE

14.06.2018 Prirodno-matematički fakultet

Uručene diplome najboljima na Olimpijadi znanja 2018.

DETALJNIJE

14.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Izašao junski  broj naučnog časopisa Sport Mont

DETALJNIJE