Teorija signala i informacija

   • Ishodi učenja:
    Nakon položenog ispita, očekuje se da će student biti u mogućnosti da: 1. Definiše signal, izračuna njegovu veličinu (energiju i snagu), kao i da opiše različite klasifikacije signala i proste operacije sa signalima, 2. Matematički modelira sistem, opiše sistem odnosom ulaz-izlaz, i izvrši analizu kontinualnih sistema u vremenskom domenu, 3. Izračuna sopstveni, impulsni i prinudni odziv kontinualnih sistema, kao i konvoluciju kontinualnih signala, 4. Analizira kontinualne periodične i aperiodične signale u frekvencijskom domenu pomoću Fourierove analize (generalisanog, trigonometrijskog i eksponencijalnog Fourierovog reda i Fourierove transformacije), 5. Analizira funkcionisanje linearnog vremenski-invarijantnog diskretnog sistema i izračunava njegov odziv pronalaženjem konvolucije diskretnih signala, 6. Teorijeski opiše funkcionisanje i realizuje diskretni sistem pomoću diferencnih jednačina, 7. Analizira diskretne signale u frekvencijskom domenu pomoću Fourierove analize (Fourierove transformacije i diskretne Fourierove transformacije), 8. Opiše i kvantitativno analizira funkcionisanje diskternog sistema pomoću Z-transformacije, 9. Interpretira realizaciju diskretnih sistema sa beskonačnim impulsnim odzivom.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ivanović Veselin3x1S
64S+33P


Brnović Nevena
1x2S
64S

Vijesti sa fakulteta   >>>

14.02.2018 Elektrotehnički fakultet

U Sofiji konferencija o perspektivi regiona Balkana i Crnog mora

DETALJNIJE

05.12.2017 Elektrotehnički fakultet

Projekat "Budi odgovoran" nagrađen na takmičenju European Youth Award 2017

DETALJNIJE

22.11.2017 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a konkurentni i u svijetu

DETALJNIJE


31.10.2017 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a u emisiji Index

DETALJNIJE

25.09.2017 Elektrotehnički fakultet

Publikovana naučna monografija Prof. dr Gojka Joksimovića u izdanju IET, The Institution of Engineering and Technology, Engleska

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

24.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Poziv doktorima nauka za arhiviranje doktorskih radova u Digitalni arhiv

DETALJNIJE

21.02.2018 Rektorat

Studenti umjetničkih fakulteta boraviće u CERN-u

DETALJNIJE

21.02.2018 Ekonomski fakultet

Privrednik Ranko Jovović sa studentima Ekonomskog fakulteta

DETALJNIJE