Teorija signala i informacija

   • Ishodi učenja:
    Nakon položenog ispita, očekuje se da će student biti u mogućnosti da: 1. Definiše signal, izračuna njegovu veličinu (energiju i snagu), kao i da opiše različite klasifikacije signala i proste operacije sa signalima, 2. Matematički modelira sistem, opiše sistem odnosom ulaz-izlaz, i izvrši analizu kontinualnih sistema u vremenskom domenu, 3. Izračuna sopstveni, impulsni i prinudni odziv kontinualnih sistema, kao i konvoluciju kontinualnih signala, 4. Analizira kontinualne periodične i aperiodične signale u frekvencijskom domenu pomoću Fourierove analize (generalisanog, trigonometrijskog i eksponencijalnog Fourierovog reda i Fourierove transformacije), 5. Analizira funkcionisanje linearnog vremenski-invarijantnog diskretnog sistema i izračunava njegov odziv pronalaženjem konvolucije diskretnih signala, 6. Teorijeski opiše funkcionisanje i realizuje diskretni sistem pomoću diferencnih jednačina, 7. Analizira diskretne signale u frekvencijskom domenu pomoću Fourierove analize (Fourierove transformacije i diskretne Fourierove transformacije), 8. Opiše i kvantitativno analizira funkcionisanje diskternog sistema pomoću Z-transformacije, 9. Interpretira realizaciju diskretnih sistema sa beskonačnim impulsnim odzivom.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ivanović Veselin3x1S
64S+33P


Brnović Nevena
1x2S
64S

Vijesti sa fakulteta   >>>

23.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a završili praksu u Telekomu

DETALJNIJE

23.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Razgovarano o saradnji sa Tehničkim Univerzitetom u Beču

DETALJNIJE

14.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Seminar u okviru projekta “CrossBow”

DETALJNIJE

23.04.2018 Elektrotehnički fakultet

Dani inženjera svečano otvoreni

DETALJNIJE

19.03.2018 Elektrotehnički fakultet

Počeo treći TIDE hakaton 2018

DETALJNIJE

14.02.2018 Elektrotehnički fakultet

U Sofiji konferencija o perspektivi regiona Balkana i Crnog mora

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

25.05.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko testiranje studenata završeno, slijedi istraživanje naučnika

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

25.05.2018 Ekonomski fakultet

58 godina od osnivanja Ekonomskog fakulteta

DETALJNIJE

25.05.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Studijska posjeta Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Podgorice

DETALJNIJE