Tehnika visokog napona

   • Ishodi učenja:
    Po završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Prepozna ulogu i objasni i analizira opšte pojmove o problematici vezanoj za dejstva visokog napona na okolnu sredinu. 2. Objasni i analizira električno polje u okolini različitih oblika elektroda i razlišite metode za njegovo izračunavanje. 3. Interpretira i klasifikuje osobine i karakteristike različitih vrsta dielektrika koje se primjenjuju u elektroenergetskim sistemima. 4. Prepozna i objasni mehanizme pražnjenja u različitim dielektricima i metode dimenzionisanja izolacije. 5. Objasni nastanak, prirodu, uticaje i dejstva različitih vrsta prenapona koji se mogu pojaviti u elektroenergetskim sistemima. 6. Prepozna različite metode i izvrši neophodne proračune različitih prelaznih procesa. 7. Objasni tipove i primjenu zaštitnih uređaja od prenapona, uporedi njihove karakteristike i mogućnosti i izvrši njihov izbor. 8. Navede i objasni osnovne principe i metode koordinacije izolacije. 9. Objasni metode, uredjaje, opremu i načine mjerenja visokih napona i struja. 10. Opiše ulogu, osnovne šeme, potrebnu opremu i načine rada savremenih visokonaponskih laboratorija.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radulović Vladan3x1
33B+1S+1P


Vujošević Snežana
1x1
33B+1S
1x3
33B+1S
Radunović Momčilo

1x3
33B+1S
Vijesti sa fakulteta   >>>

14.02.2018 Elektrotehnički fakultet

U Sofiji konferencija o perspektivi regiona Balkana i Crnog mora

DETALJNIJE

05.12.2017 Elektrotehnički fakultet

Projekat "Budi odgovoran" nagrađen na takmičenju European Youth Award 2017

DETALJNIJE

22.11.2017 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a konkurentni i u svijetu

DETALJNIJE


31.10.2017 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a u emisiji Index

DETALJNIJE

25.09.2017 Elektrotehnički fakultet

Publikovana naučna monografija Prof. dr Gojka Joksimovića u izdanju IET, The Institution of Engineering and Technology, Engleska

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.03.2018 Rektorat

Izbor dva dekana i direktora na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

14.03.2018 Rektorat

Predstavljen program Kulturne rute Savjeta Evrope

DETALJNIJE

13.03.2018 Rektorat

Broj citatata istraživača sa UCG prema Google Scholar-u povećan za 31893 od jula 2017. godine

DETALJNIJE

28.02.2018 Rektorat

Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Studenti Medicinskog fakulteta na antropološkom testiranju

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Međunarodna naučna konferencija o trendovima u razvoju turizma

DETALJNIJE