Elektrodistributivni sistemi

   • Ishodi učenja:
    Po odslušanom i položenom predmetu student će moći da: 1. Razumije funkciju i strukturu elektrodistributivnih sistema u okviru jedinstvenog elektroenergetskog sistema; 2. Klasifikuje i upoređuje elektrodistributivne sisteme sa svih relevantni h funkcionallnih i strukturalnih aspekata; 3. Razumije i objasni ulogu i funkcionisnje elemenata elektrodistributivnih sistema i izvrši njihon tehničko-ekonomski odabir; 4. Proračunava i analizitra parametre distributivni mreža i parametre normalnih i havarijskih režima rada distributivnih mreža, uz primjenu savremenih metoda i alata; 5. Klasifikuje, analizira i proračunava energetske karakteristike potrošača električne energije konzuma elektrodistributivnih sistema; 6. Rješava probleme prognoze potrošnje električne snage i enegije i vrši njihov proračun savremenim matematičko-statističkim metodama ; 7. Razumije savremene tehničko-ekonomske metode optimizacije elektrodistributivnih sistema; 8. Definiše strukruru i karakteristike elektrodistributivnog sistema Crne Gore; 9. Primjenjuje stečena znanja u rješavanju problema realnih elektrodistributivnih sistema.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radović Jadranka3x1
33B+1S+1P


Durković Vladan
1x1
33B+1S+1P

Vijesti sa fakulteta   >>>

05.12.2017 Elektrotehnički fakultet

Projekat "Budi odgovoran" nagrađen na takmičenju European Youth Award 2017

DETALJNIJE

22.11.2017 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a konkurentni i u svijetu

DETALJNIJE


31.10.2017 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a u emisiji Index

DETALJNIJE

25.09.2017 Elektrotehnički fakultet

Publikovana naučna monografija Prof. dr Gojka Joksimovića u izdanju IET, The Institution of Engineering and Technology, Engleska

DETALJNIJE

19.04.2017 Elektrotehnički fakultet

Potpisan sporazum o saradnji sa Zavodom za metrologiju

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE

18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

19.01.2018 Medicinski fakultet

Medicinari imaju veliku perspektivu u zemlji i inostranstvu

DETALJNIJE

17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE