Elektrodistributivni sistemi

   • Ishodi učenja:
    Po odslušanom i položenom predmetu student će moći da: 1. Razumije funkciju i strukturu elektrodistributivnih sistema u okviru jedinstvenog elektroenergetskog sistema; 2. Klasifikuje i upoređuje elektrodistributivne sisteme sa svih relevantni h funkcionallnih i strukturalnih aspekata; 3. Razumije i objasni ulogu i funkcionisnje elemenata elektrodistributivnih sistema i izvrši njihon tehničko-ekonomski odabir; 4. Proračunava i analizitra parametre distributivni mreža i parametre normalnih i havarijskih režima rada distributivnih mreža, uz primjenu savremenih metoda i alata; 5. Klasifikuje, analizira i proračunava energetske karakteristike potrošača električne energije konzuma elektrodistributivnih sistema; 6. Rješava probleme prognoze potrošnje električne snage i enegije i vrši njihov proračun savremenim matematičko-statističkim metodama ; 7. Razumije savremene tehničko-ekonomske metode optimizacije elektrodistributivnih sistema; 8. Definiše strukruru i karakteristike elektrodistributivnog sistema Crne Gore; 9. Primjenjuje stečena znanja u rješavanju problema realnih elektrodistributivnih sistema.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radović Jadranka3x1
33B+1S+1P


Durković Vladan
1x1
33B+1S+1P

Vijesti sa fakulteta   >>>

19.03.2018 Elektrotehnički fakultet

Počeo treći TIDE hakaton 2018

DETALJNIJE

14.02.2018 Elektrotehnički fakultet

U Sofiji konferencija o perspektivi regiona Balkana i Crnog mora

DETALJNIJE

05.12.2017 Elektrotehnički fakultet

Projekat "Budi odgovoran" nagrađen na takmičenju European Youth Award 2017

DETALJNIJE

22.11.2017 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a konkurentni i u svijetu

DETALJNIJE


31.10.2017 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a u emisiji Index

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

18.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

19.04.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Centralna univerzitetska biblioteka obilježava Svjetski dan knjige - 23. april

DETALJNIJE

19.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Promocija knjige profesora Bjelice na naučnom simpozijumu u Mostaru

DETALJNIJE

19.04.2018 SIMPED

Prvi međunarodni simpozijum iz muzičke pedagogije

DETALJNIJE