Projektovanje digitalnih sistema

   • Ishodi učenja:
    Nakon položenog ispita, očekuje se da će student biti u mogućnosti da: 1. Razlikuje tehnologije za implementaciju digitalnih kola; 2. Argumentuje razloge za upotrebu jezika za opis hardvera (HDL); 3. Opiše domene modelovanja digitalnih sistema; 4. Opiše arhitekturu FPGA kola; 5. Opiše tok procesa dizajna digitalnog sistema; 6. Razlikuje metodologije dizajna „odozgo ka dolje“ i „odozdo ka gore“; 7. Projektuje digitalni sistem koristeći Verilog jezik za opis hardvera; 8. Generiše stimulus blok za testiranje funkcionalnosti projektovanog digitalnog sistema; 9. provjeri ponašanje projektovanog digitalnog sistema koristeći ISE Design Suite simulator; 10. implementira digitalni sistem na Xilinx FPGA čipu koristeći ISE Design Suite razvojno okruženje.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radonjić Milutin3x1
8B

1x1
8B
Radunović Momčilo

1x1
8B
Vijesti sa fakulteta   >>>

28.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Patent “Resistive mirror based controllable constant power generator” registrovan u Međunarodnom birou Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu

DETALJNIJE

23.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a završili praksu u Telekomu

DETALJNIJE

23.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Razgovarano o saradnji sa Tehničkim Univerzitetom u Beču

DETALJNIJE

14.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Seminar u okviru projekta “CrossBow”

DETALJNIJE

23.04.2018 Elektrotehnički fakultet

Dani inženjera svečano otvoreni

DETALJNIJE

19.03.2018 Elektrotehnički fakultet

Počeo treći TIDE hakaton 2018

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

20.06.2018 Rektorat

Konkurs za upis studenata 25. i 26. juna

DETALJNIJE

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE

14.06.2018 Rektorat

Rektor Univerziteta Crne Gore otvorio MECO konferenciju

DETALJNIJE

21.06.2018 Muzička akademija

Svjetski dan muzike sa koncertom dua: Begić i Janković

DETALJNIJE

21.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko mjerenje seniorske košarkaške reprezentacije 

DETALJNIJE

20.06.2018 Fakultet likovnih umjetnosti

Slikarska kolonija studenata FLU

DETALJNIJE