Projektovanje digitalnih sistema

   • Ishodi učenja:
    Nakon položenog ispita, očekuje se da će student biti u mogućnosti da: 1. Razlikuje tehnologije za implementaciju digitalnih kola; 2. Argumentuje razloge za upotrebu jezika za opis hardvera (HDL); 3. Opiše domene modelovanja digitalnih sistema; 4. Opiše arhitekturu FPGA kola; 5. Opiše tok procesa dizajna digitalnog sistema; 6. Razlikuje metodologije dizajna „odozgo ka dolje“ i „odozdo ka gore“; 7. Projektuje digitalni sistem koristeći Verilog jezik za opis hardvera; 8. Generiše stimulus blok za testiranje funkcionalnosti projektovanog digitalnog sistema; 9. provjeri ponašanje projektovanog digitalnog sistema koristeći ISE Design Suite simulator; 10. implementira digitalni sistem na Xilinx FPGA čipu koristeći ISE Design Suite razvojno okruženje.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radonjić Milutin3x1
8B

1x1
8B
Radunović Momčilo

1x1
8B
Vijesti sa fakulteta   >>>

14.02.2018 Elektrotehnički fakultet

U Sofiji konferencija o perspektivi regiona Balkana i Crnog mora

DETALJNIJE

05.12.2017 Elektrotehnički fakultet

Projekat "Budi odgovoran" nagrađen na takmičenju European Youth Award 2017

DETALJNIJE

22.11.2017 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a konkurentni i u svijetu

DETALJNIJE


31.10.2017 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a u emisiji Index

DETALJNIJE

25.09.2017 Elektrotehnički fakultet

Publikovana naučna monografija Prof. dr Gojka Joksimovića u izdanju IET, The Institution of Engineering and Technology, Engleska

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.03.2018 Rektorat

Izbor dva dekana i direktora na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

14.03.2018 Rektorat

Predstavljen program Kulturne rute Savjeta Evrope

DETALJNIJE

13.03.2018 Rektorat

Broj citatata istraživača sa UCG prema Google Scholar-u povećan za 31893 od jula 2017. godine

DETALJNIJE

28.02.2018 Rektorat

Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Studenti Medicinskog fakulteta na antropološkom testiranju

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Međunarodna naučna konferencija o trendovima u razvoju turizma

DETALJNIJE