Telekomunikacione mreže

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Opiše koncepte, sesrvise, klasifikaciju, standardizaciju i regulative telekomunikacionih mreža. 2. Objasni karakteristike dolaznih, odlaznih i servisnih procesa u telekomunikacionim mrežama. 3. Objasni Litlovu teoremu. 4. Objasni osnovne osobine sledećih redova čekanja: M/M/1 , M/M/m , M/M/, M/M/m/k, M/M/m/k/l, M/G/1 model. 5. Opiše arhitekturu telekomunikacionih mreža. 6. Objasni sledeće funkcije telekomunikacione mreže: kontrola greške, kontrola zagušenja i kontrola protoka.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radusinović Igor3x1
9B


Tomović Slavica
1x1
9B

Vijesti sa fakulteta   >>>

05.12.2017 Elektrotehnički fakultet

Projekat "Budi odgovoran" nagrađen na takmičenju European Youth Award 2017

DETALJNIJE

22.11.2017 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a konkurentni i u svijetu

DETALJNIJE


31.10.2017 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a u emisiji Index

DETALJNIJE

25.09.2017 Elektrotehnički fakultet

Publikovana naučna monografija Prof. dr Gojka Joksimovića u izdanju IET, The Institution of Engineering and Technology, Engleska

DETALJNIJE

19.04.2017 Elektrotehnički fakultet

Potpisan sporazum o saradnji sa Zavodom za metrologiju

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

23.01.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Izašao novi broj naučnog časopisa „Journal of Anthropology of Sport and Physical Education“

DETALJNIJE

23.01.2018 Filološki fakultet

Mobilnost ozbiljna prilika za studente Filološkog fakulteta

DETALJNIJE


23.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Vlada Rumunije dodjeljuje 85 stipendija

DETALJNIJE