Ekspertni sistemi

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni pojam, karakteristike i podjelu Vještačke inteligencije, te pojam i arhitekturu Ekspertnih sistema. 2. Objasni i ilustruje pojmove predstavljanja znanja i baze znanja i modula za zaključivanje. 3. Definiše probleme pretraživanja, razumije podjelu na slijepe i informisane algoritme pretraživanja i primijeni iste u rješavanju postavljenih problema. 4. Realizuje jednostavne algoritme lokalnog pretraživanja i iterativnog poboljšavanja rješenja. 5. Definiše i realizuje sve korake u razvoju ekspertnog sistema. 6. Kreira ekspertni sistem korišćenjem programskog jezika CLIPS/JESS.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Popović-Bugarin Vesna3x1
9B+2P


Brajović Miloš
1x1
9B

Vijesti sa fakulteta   >>>

23.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a završili praksu u Telekomu

DETALJNIJE

23.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Razgovarano o saradnji sa Tehničkim Univerzitetom u Beču

DETALJNIJE

14.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Seminar u okviru projekta “CrossBow”

DETALJNIJE

23.04.2018 Elektrotehnički fakultet

Dani inženjera svečano otvoreni

DETALJNIJE

19.03.2018 Elektrotehnički fakultet

Počeo treći TIDE hakaton 2018

DETALJNIJE

14.02.2018 Elektrotehnički fakultet

U Sofiji konferencija o perspektivi regiona Balkana i Crnog mora

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE


24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

25.05.2018 Institut Konfucije

Čas kulture o kineskom čaju  

DETALJNIJE

24.05.2018 Mašinski fakultet

Predavanje američkog profesora Matthew John M. Krane –a 28. maja

DETALJNIJE