Matematika II

 


 •   Mašinstvo

 • Matematika II


  Semestar: 2
  ECTS: 6.75
  Status: VP
  Fond: 3+3+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon položenog ispita iz predmeta Matematika II očekuje se da student može: 1.Definisati neodređeni integral, i primijeniti metode integracije u izračunavanju neodređenog integral. 2. Definisati određeni integral, izračunati određeni integral primjenom Njutn-Lajbnicove formule, definisati nesvojstveni integral i primijeniti određeni integral u izračunavanju dužine luka krive, površine ravnog lika, površine i zapremine rotacionog tijela. 3.Definisati pojam granične vrijednosti, neprekidnosti i diferencijabilnosti realnih funkcija više realnih promjenljivih. 4. Izračunati lokalni i uslovni ekstremum realnih funkcija više realnih promjenljivih. 5. Prepoznati i riješiti diferencijalne jednačine prvog reda i linearnu diferencijalnu jednačinu drugog reda sa konstantnim koeficijentima. 6. Definisati brojni red i formulisati teoreme koje se koriste za ispitivanje konvargencije brojnih redova.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Šušić Jela3
1S+75P


Borović Dragana
2
1S+75P

Vijesti sa fakulteta   >>>

15.06.2018 Mašinski fakultet

Predavanje prof. dr Leonidasa Ntziachristosa

DETALJNIJE

04.06.2018 Mašinski fakultet

VAZNO OBAVJEŠTENJE: NAPLATA POTRAŽIVANJA ZA ŠKOLARINE!!

DETALJNIJE

24.05.2018 Mašinski fakultet

Predavanje američkog profesora Matthew John M. Krane –a 28. maja

DETALJNIJE

24.05.2018 Mašinski fakultet

NAJAVA PREDAVANJA ZA STUDENTE

DETALJNIJE

16.05.2018 Mašinski fakultet

Konferencija Savremeni drumski prevoz i poslovna logistika

DETALJNIJE

14.05.2018 Mašinski fakultet

Posjeta profesora i studenata Mašinskog fakulteta iz Mostara

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE

14.06.2018 Rektorat

Rektor Univerziteta Crne Gore otvorio MECO konferenciju

DETALJNIJE

15.06.2018 Karijerni centar

Info dan o Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu zapošljavanja na univerzitetima

DETALJNIJE

14.06.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za nagrade u okviru programa L'Oreai-UNESCO za žene u nauci

DETALJNIJE

14.06.2018 Prirodno-matematički fakultet

Uručene diplome najboljima na Olimpijadi znanja 2018.

DETALJNIJE

14.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Izašao junski  broj naučnog časopisa Sport Mont

DETALJNIJE