Termodinamika

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: OČEKIVANI REZULTATI: Očekuje se da student: 1. Razumije i zna da opiše osnovne termodinamičke pojmove i veličine; 2. Pravilno interpretira i razumije toplotu kao vid energije, i energetske bilanse; 3. Pravilno interpretira i razumije zakon o održanju energije za termodinamički sistem; 4. Pravilno razumije i interpretira zakon (II Zakon termodinamike); 5. Razumije i interpretira razliku između neravnotežnih i ravnotežnih procesa; 6. Razumije suštinu termodinamičkih kružnih ciklusa i pojam stepena korisnosti; 7. Sposoban da opiše i razumije transformaciju toplote u rad i obrnuto; 8. Razumije i opisuje tzv. ljevokretne termodinamičke cikluse; 9. Razumije pojam idealnih gasova i razliku u odnosu na realne gasove i smješe; 10. Sposoban da opiše mehanizme prostiranja toplote;

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vušanović Igor2x1
12B+16S+14P


Tombarević Esad
2x1
12B+16S+14P

Vijesti sa fakulteta   >>>

22.02.2018 Mašinski fakultet

PROJEKTI STUDENATA MEHATRONIKE

DETALJNIJE

15.02.2018 Mašinski fakultet

Javna rasprava o Preliminarnoj studiji za Laboratoriju za industrijski dizajn u Nikšiću

DETALJNIJE

12.02.2018 Mašinski fakultet

Ugovor o saradnji Mašinski fakultet - JP Regionalni vodovod

DETALJNIJE

31.01.2018 Mašinski fakultet

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijom Neregelia

DETALJNIJE

26.01.2018 Mašinski fakultet

Energetika i robotika nezamisliva bez mašinaca

DETALJNIJE

28.12.2017 Mašinski fakultet

Posjeta studenata Mašinskog fakulteta firmi Metalac Termochem

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

23.02.2018 Rektorat

Potpisan sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Nici "Sofija Antipolis"

DETALJNIJE

22.02.2018 Rektorat

Uspostavljena saradnja sa Univerzitetom u Monaku

DETALJNIJE

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

23.02.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Počelo antropološko dijagnostifikovanje studenta Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE

23.02.2018 Rektorat

Crnogorski jezik dobio potvrdu lingvističke prepoznatljivosti

DETALJNIJE

22.02.2018 Centar informacionog sistema

Skraćeni link na ličnu stranicu na web portalu UCG

DETALJNIJE