Termodinamika

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: OČEKIVANI REZULTATI: Očekuje se da student: 1. Razumije i zna da opiše osnovne termodinamičke pojmove i veličine; 2. Pravilno interpretira i razumije toplotu kao vid energije, i energetske bilanse; 3. Pravilno interpretira i razumije zakon o održanju energije za termodinamički sistem; 4. Pravilno razumije i interpretira zakon (II Zakon termodinamike); 5. Razumije i interpretira razliku između neravnotežnih i ravnotežnih procesa; 6. Razumije suštinu termodinamičkih kružnih ciklusa i pojam stepena korisnosti; 7. Sposoban da opiše i razumije transformaciju toplote u rad i obrnuto; 8. Razumije i opisuje tzv. ljevokretne termodinamičke cikluse; 9. Razumije pojam idealnih gasova i razliku u odnosu na realne gasove i smješe; 10. Sposoban da opiše mehanizme prostiranja toplote;

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vušanović Igor2x1
12B+16S+14P


Tombarević Esad
2x1
12B+16S+14P

Vijesti sa fakulteta   >>>

16.05.2018 Mašinski fakultet

Konferencija Savremeni drumski prevoz i poslovna logistika

DETALJNIJE

14.05.2018 Mašinski fakultet

Posjeta profesora i studenata Mašinskog fakulteta iz Mostara

DETALJNIJE

28.04.2018 Mašinski fakultet

Erasmus+ projekat REBUS - prvi sastanak sa studentima

DETALJNIJE

26.04.2018 Mašinski fakultet

Posjeta Industriji alata Trebinje

DETALJNIJE


10.04.2018 Mašinski fakultet

Studijska posjeta HE Perućica

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Dvije sajamske nagrade za  Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

18.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Aplikacije za AmCham stipendije otvorene

DETALJNIJE

18.05.2018 Karijerni centar

Stručne prakse za studente dostupne u kompaniji „BD Electronics“ sa Malte

DETALJNIJE