Mehanika fluida

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Primijeni osnovne zakone fizike (Zakon o održanju mase, Zakon o održanju energije i Drugi njutnov zakon) na probleme kretanja fluida. 2. Izračuna sile kojima fluid u stanju mirovanja djeluje na površine proizvoljnog oblika. 3. Izračuna sile kojima fluid djeluje na strujne vodove i prepreke. 4. Definiše vezu između strujnih parametara primjenom metoda dimenzijske analize. 5. Definiše potrebne parameter različitih modela za laboratorijska ispitivanja.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Karadžić Uroš2x1
12B+8S+14P
2x1
12B+8S+14P

Vijesti sa fakulteta   >>>

20.06.2018 Mašinski fakultet

PREDAVANJE Prof. Radovana Kovačevića

DETALJNIJE

19.06.2018 Mašinski fakultet

Prof. dr Leonidas Ntziachristos održao predavanje na Mašinskom fakultetu

DETALJNIJE

15.06.2018 Mašinski fakultet

Predavanje prof. dr Leonidasa Ntziachristosa

DETALJNIJE

04.06.2018 Mašinski fakultet

VAZNO OBAVJEŠTENJE: NAPLATA POTRAŽIVANJA ZA ŠKOLARINE!!

DETALJNIJE

24.05.2018 Mašinski fakultet

Predavanje američkog profesora Matthew John M. Krane –a 28. maja

DETALJNIJE

24.05.2018 Mašinski fakultet

NAJAVA PREDAVANJA ZA STUDENTE

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

22.06.2018 Rektorat

Rektor i predsjednik Upravnog odbora na proširenoj rektorskoj konferenciji BiH

DETALJNIJE

20.06.2018 Rektorat

Konkurs za upis studenata 25. i 26. juna

DETALJNIJE

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE

22.06.2018 Karijerni centar

Fakultet za hemiju i farmaciju – Univerzitet u Sofiji kao institucija domaćin za iskusne istraživače

DETALJNIJE

21.06.2018 Muzička akademija

Svjetski dan muzike sa koncertom dua: Begić i Janković

DETALJNIJE

21.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko mjerenje seniorske košarkaške reprezentacije 

DETALJNIJE