Mehanika fluida

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Primijeni osnovne zakone fizike (Zakon o održanju mase, Zakon o održanju energije i Drugi njutnov zakon) na probleme kretanja fluida. 2. Izračuna sile kojima fluid u stanju mirovanja djeluje na površine proizvoljnog oblika. 3. Izračuna sile kojima fluid djeluje na strujne vodove i prepreke. 4. Definiše vezu između strujnih parametara primjenom metoda dimenzijske analize. 5. Definiše potrebne parameter različitih modela za laboratorijska ispitivanja.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Karadžić Uroš2x1
12B+8S+14P
2x1
12B+8S+14P

Vijesti sa fakulteta   >>>

13.03.2018 Mašinski fakultet

Timski duh presudan na projektu „Studentska formula“

DETALJNIJE

13.03.2018 Mašinski fakultet

Horizon 2020: Povezivanje UCG i Mašinskog fakulteta na mrežu Vision 2020

DETALJNIJE

22.02.2018 Mašinski fakultet

PROJEKTI STUDENATA MEHATRONIKE

DETALJNIJE

15.02.2018 Mašinski fakultet

Javna rasprava o Preliminarnoj studiji za Laboratoriju za industrijski dizajn u Nikšiću

DETALJNIJE

12.02.2018 Mašinski fakultet

Ugovor o saradnji Mašinski fakultet - JP Regionalni vodovod

DETALJNIJE

31.01.2018 Mašinski fakultet

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijom Neregelia

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.03.2018 Rektorat

Izbor dva dekana i direktora na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

14.03.2018 Rektorat

Predstavljen program Kulturne rute Savjeta Evrope

DETALJNIJE

13.03.2018 Rektorat

Broj citatata istraživača sa UCG prema Google Scholar-u povećan za 31893 od jula 2017. godine

DETALJNIJE

28.02.2018 Rektorat

Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Studenti Medicinskog fakulteta na antropološkom testiranju

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Međunarodna naučna konferencija o trendovima u razvoju turizma

DETALJNIJE