Saobracajno projektovanje

 


 •   Drumski saobraćaj

 • Saobracajno projektovanje


  Semestar: 6
  ECTS: 4.5
  Status: O
  Fond: 2+2+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban da poznaje osnovne pojmove o saobraćajnim sredstvima i saobraćaju, poznaje podjelu puteva, zakonske propise i standarde, poznaje sastavne dijelove i elemente puta, razumije principe konstruisanja elemenata puta, razumije i čita plansku i projektnu dokumentaciju, razumije osnove teorije kretanja vozila i dinamičkog sistema vozač-vozilo-put, razumije principe parkiranja vozila i odredi veličinu površina za parkiranje vozila, definiše faktore koji utiču na površinu za parkiranje i odredi optimalnu površinu za parkiranje, razumije principe izgradnje parking garaža

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Simović Sreten2x1
1B+5S+4P


Grdinić Mirjana
2x1
1B+5S+4P

Vijesti sa fakulteta   >>>

13.03.2018 Mašinski fakultet

Timski duh presudan na projektu „Studentska formula“

DETALJNIJE

13.03.2018 Mašinski fakultet

Horizon 2020: Povezivanje UCG i Mašinskog fakulteta na mrežu Vision 2020

DETALJNIJE

22.02.2018 Mašinski fakultet

PROJEKTI STUDENATA MEHATRONIKE

DETALJNIJE

15.02.2018 Mašinski fakultet

Javna rasprava o Preliminarnoj studiji za Laboratoriju za industrijski dizajn u Nikšiću

DETALJNIJE

12.02.2018 Mašinski fakultet

Ugovor o saradnji Mašinski fakultet - JP Regionalni vodovod

DETALJNIJE

31.01.2018 Mašinski fakultet

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijom Neregelia

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.03.2018 Rektorat

Izbor dva dekana i direktora na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

14.03.2018 Rektorat

Predstavljen program Kulturne rute Savjeta Evrope

DETALJNIJE

13.03.2018 Rektorat

Broj citatata istraživača sa UCG prema Google Scholar-u povećan za 31893 od jula 2017. godine

DETALJNIJE

28.02.2018 Rektorat

Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Studenti Medicinskog fakulteta na antropološkom testiranju

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Međunarodna naučna konferencija o trendovima u razvoju turizma

DETALJNIJE