Osnovi elektrotehnike

 


 •   Mehatronika

 • Osnovi elektrotehnike


  Semestar: 1
  ECTS: 5
  Status: O
  Fond: 3+1+1
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Položen ispit iz ovog predmeta podrazumijeva da student može da: 1. definiše pojam elektrostatičkog polja i osnovne veličine koje ga opisuju; 2. definiše pojam linearnog električnog kola i osnovne zakonitosti koje ga opisuju (Omov zakon, Džulov zakon, Kirhofove zakone), kao i osnovne principe (linearnosti, superpozicije) i riješi električno kolo jednosmjerne struje; 3. definiše stacionarno magnetno polje i veličine koje ga karakterišu; 4. definiše Faradejev zakon elektromagnetne indukcije, induktivnost i magnetno kolo i zna da navede osnovne primjene; 5. opiše ponašanje otpornika, kalema i kondenzatora u kolu naizmjenične struje i analizira rednu i paralelnu vezu otpornika, kalema i kondenzatora; 6. riješi tipizirane zadatke i analizira dobijena rješenja. 7. koristi osnovnu laboratorijsku opremu i mjeri osnovne električne veličine.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Rubežić Vesna3
9P


Lazović Luka
1
9P
1
9P
Vijesti sa fakulteta   >>>

15.02.2018 Mašinski fakultet

Javna rasprava o Preliminarnoj studiji za Laboratoriju za industrijski dizajn u Nikšiću

DETALJNIJE

12.02.2018 Mašinski fakultet

Ugovor o saradnji Mašinski fakultet - JP Regionalni vodovod

DETALJNIJE

31.01.2018 Mašinski fakultet

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijom Neregelia

DETALJNIJE

26.01.2018 Mašinski fakultet

Energetika i robotika nezamisliva bez mašinaca

DETALJNIJE

28.12.2017 Mašinski fakultet

Posjeta studenata Mašinskog fakulteta firmi Metalac Termochem

DETALJNIJE

17.12.2017 Mašinski fakultet

ADIŽES Seminar na Mašinskom fakultetu

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa čelnicima Ministarstva nauke

DETALJNIJE

16.02.2018 Centar informacionog sistema

Kreirani mail nalozi za studente koji su upisani 2017/18.

DETALJNIJE

16.02.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

U martu novi broj naučnog časopisa "Montenegrin Journal of sports science and medicine"

DETALJNIJE

24.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Poziv doktorima nauka za arhiviranje doktorskih radova u Digitalni arhiv

DETALJNIJE