Praktikum softverskih alata

 


 •   Mehatronika

 • Praktikum softverskih alata


  Semestar: 2
  ECTS: 5
  Status: O
  Fond: 2+0+2
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti: 1. .integrisati realne funkcije jedne realne varijable i.izračunati vrijednosti jednostavnijih matematičkih izraza u MATLAB-u 2. .nacrtati grafik realne funkcije jedne realne varijable definisane na segmentu. 3. .napisati jednostavnije računaske programe u MATLAB-u 4. ustanoviti (sličnost / razliku) između grafičkog (LabVIEW) i tekstualnog (MATLAB) pristupa programiranju 5. kreirati vlastiti virtualni mjerni instrument čije funkcije ostvaruje računar 6. integrisati računar i Labview programski paket u proces mjerenja i prikaza podataka 7. identifikovati mogućnosti upotrebe računara kao mjernog instrumenta i povezati računar sa vanjskim jedinicama (elektronskim, mehaničkim i sl.) idizajnirati programsku aplikaciju za mjerenje upotrebom grafičkog programskog jezika

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radulović Milovan2
12P


Jokić Ivan

2
12P
Vijesti sa fakulteta   >>>

15.02.2018 Mašinski fakultet

Javna rasprava o Preliminarnoj studiji za Laboratoriju za industrijski dizajn u Nikšiću

DETALJNIJE

12.02.2018 Mašinski fakultet

Ugovor o saradnji Mašinski fakultet - JP Regionalni vodovod

DETALJNIJE

31.01.2018 Mašinski fakultet

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijom Neregelia

DETALJNIJE

26.01.2018 Mašinski fakultet

Energetika i robotika nezamisliva bez mašinaca

DETALJNIJE

28.12.2017 Mašinski fakultet

Posjeta studenata Mašinskog fakulteta firmi Metalac Termochem

DETALJNIJE

17.12.2017 Mašinski fakultet

ADIŽES Seminar na Mašinskom fakultetu

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa čelnicima Ministarstva nauke

DETALJNIJE

16.02.2018 Centar informacionog sistema

Kreirani mail nalozi za studente koji su upisani 2017/18.

DETALJNIJE

16.02.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

U martu novi broj naučnog časopisa "Montenegrin Journal of sports science and medicine"

DETALJNIJE

24.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Poziv doktorima nauka za arhiviranje doktorskih radova u Digitalni arhiv

DETALJNIJE