Industrijska pneumatika

 


 •   Mehatronika

 • Industrijska pneumatika


  Semestar: 3
  ECTS: 4
  Status: O
  Fond: 2+1+1
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Na kraju ovoga kursa student bi trebalo da bude sposoban da: 1. tumači pneumatske šeme; 2. da projektuje pneumatske i elektropneumatske upravljačke sisteme; 3. da primjenjuje softverske alate za projektovanje i analizu pneumatskih i elektropneumatskih upravljačkih šema; 4. da vrši određena mjerenja u pneumatici; 5. da prati i primjenjuje novine u razvoju industrijske pneumatike.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Mijanović Marina2x1S
6S+5P
1x1S
6S+5P
1x1S
6S+5P