Programiranje C++

 


 •   Mehatronika

 • Programiranje C++


  Semestar: 4
  ECTS: 5
  Status: O
  Fond: 3+0+2
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije razliku između osnovnih tipova podataka u programskom jeziku C++. 2. Pravilno koristi operatore u programskom jeziku C++. 3. Kreira program u programskom jeziku C++ koji uključuje unos, obradu i štampanje podataka. 4. Pravilno koristi strukture za kontrolu toka programa u programskom jeziku C++ (if selekcija, while i for petlje). 5. Razumije način predstavljanja teksta u memoriji računara i kreira program u programskom jeziku C++ koji uključuje osnovne operacije sa tekstom. 6. Razumije pojam funkcije, ulaznih parametara i vraćene vrednosti funkcije. 7. Kreira program u programskom jeziku C++ koji uključuje rad sa funkcijama.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Đukanović Slobodan3x1S
8S+13P


Bulatović Nikola

2x1S
8S+13P
Vijesti sa fakulteta   >>>

24.05.2018 Mašinski fakultet

NAJAVA PREDAVANJA ZA STUDENTE

DETALJNIJE

16.05.2018 Mašinski fakultet

Konferencija Savremeni drumski prevoz i poslovna logistika

DETALJNIJE

24.05.2018 Mašinski fakultet

Predavanje američkog profesora Matthew John M. Krane –a 28. maja

DETALJNIJE

14.05.2018 Mašinski fakultet

Posjeta profesora i studenata Mašinskog fakulteta iz Mostara

DETALJNIJE

28.04.2018 Mašinski fakultet

Erasmus+ projekat REBUS - prvi sastanak sa studentima

DETALJNIJE

26.04.2018 Mašinski fakultet

Posjeta Industriji alata Trebinje

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

25.05.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko testiranje studenata završeno, slijedi istraživanje naučnika

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

25.05.2018 Ekonomski fakultet

58 godina od osnivanja Ekonomskog fakulteta

DETALJNIJE

25.05.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Studijska posjeta Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Podgorice

DETALJNIJE