Mašinski materijali

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni osnovne elemente atomske, kristalne i realne građe metala. 2. Poznaje osnove procesa primarne i sekundarne kristalizacije metala. 3. Definiše osnovne pojmove ravnotežnog dijagrama stanja, Gibbsov zakon i pravilo faza. 4. Interpretira karakteristične ravnotežne dvojne dijagrame stanja. 5. Poznaje osnovne karakteristike i osobine najčešće korišćenih legura (čelike, gvožđa, aluminijuma, bakra i nikla), polimernih, keramičkih i kompozitnih materijala. 6. Primjenjuje postupke određivanja mehaničkih karakteristika materijala pri djelovanju statičkih, udarnih i zamornih opterećenja. 7. Poznaje rad na mikroskopu i prepoznaje karakteristične strukture izučavanih legura. 8. Izvrši izbor odgovarajućih materijala za mašinske konstrukcije i djelove.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Bajić Darko1.5x1
81B


Blečić Žarko1.5x1
81B


Radović Stamenka

2x8
81B
Tadić Nebojša

1x8
81B
Zogović Vukašin

1x8
81B
Vijesti sa fakulteta   >>>

16.05.2018 Mašinski fakultet

Konferencija Savremeni drumski prevoz i poslovna logistika

DETALJNIJE

14.05.2018 Mašinski fakultet

Posjeta profesora i studenata Mašinskog fakulteta iz Mostara

DETALJNIJE

28.04.2018 Mašinski fakultet

Erasmus+ projekat REBUS - prvi sastanak sa studentima

DETALJNIJE

26.04.2018 Mašinski fakultet

Posjeta Industriji alata Trebinje

DETALJNIJE


10.04.2018 Mašinski fakultet

Studijska posjeta HE Perućica

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Dvije sajamske nagrade za  Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

18.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Aplikacije za AmCham stipendije otvorene

DETALJNIJE

18.05.2018 Karijerni centar

Stručne prakse za studente dostupne u kompaniji „BD Electronics“ sa Malte

DETALJNIJE