Metalurgija gvožđa i čelika

 


 •   Metalurgija

 • Metalurgija gvožđa i čelika


  Semestar: 6
  ECTS: 7
  Status: O
  Fond: 3+2+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Opiše vrste željeznih ruda i postupke njihove pripreme; 2. Objasni postupak dobijanja sirovog gvožđa u visokoj peći; 3. Definiše oksido-redukcione procese u visokoj peći; 4. Proračuna materijalni bilans visoke peći; 5. Objasni osnovne tehnološke šeme proizvodnje čelika; 6. Objasni principe degazacije i rafinacije tečnog čelika; 7. Proračuna materijalne bilanse kiseoničnog konvertora i elektrolučne peći.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radović Žarko3x1S
2S


Tadić Nebojša
2x1S
2S

Vijesti sa fakulteta   >>>


28.05.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Stipendije njemačke Fondacije „Deutsche Bundesstiftung Umwelt“

DETALJNIJE

28.05.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Studijska posjeta Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore i Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore

DETALJNIJE

25.05.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Studijska posjeta Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Podgorice

DETALJNIJE

23.05.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Predavanje našeg profesora na Sveučilištu u Zagrebu, Metalurški fakultet

DETALJNIJE

03.05.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Dani otvorenih vrata Metalurško-tehnološkog fakulteta

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

20.06.2018 Rektorat

Konkurs za upis studenata 25. i 26. juna

DETALJNIJE

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE

14.06.2018 Rektorat

Rektor Univerziteta Crne Gore otvorio MECO konferenciju

DETALJNIJE

21.06.2018 Muzička akademija

Svjetski dan muzike sa koncertom dua: Begić i Janković

DETALJNIJE

21.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko mjerenje seniorske košarkaške reprezentacije 

DETALJNIJE

20.06.2018 Fakultet likovnih umjetnosti

Slikarska kolonija studenata FLU

DETALJNIJE