Organska hemija

   • Ishodi učenja:
    Po završetku kursa iz Organske hemije, student će moći da: - objasni načine vezivanja, tipove hibridizacije i elektronske efekte kod organskih jedinjenja; - klasifikuje organska jedinjenja prema funkcionalnim grupama - objasni fizička i hemijska svojstva i reaktivnost organskih jedinjenja na osnovu njihove strukture; - objasni pojavu izomerije kod organskih molekula, vrste izomerija i njihovo značenje; - navede vrste organskih reakcija -usvoji način pisanja i prikazivanja reakcijskog mehanizma; -analizira osnovne reakcijske mehanizme poznajući strukturne i elektronske karaketristike reaktanata koji na njih utiču;

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Bigović Miljan3x1
18B+11S+19P

3x2
18B+11S+19P
Trubljanin Nevzeta

3x2
18B+11S+19P
Vijesti sa fakulteta   >>>

30.03.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Predavanje gostujućeg profesora na MTF-u

DETALJNIJE

30.03.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

O zaštiti životne sredine na MTF-u

DETALJNIJE

02.03.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Takmičenje za biznis ideje Evropskog instituta za tehnologiju i inovacije

DETALJNIJE12.02.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Uspješno okončan projekat REM-MTF

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

18.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

20.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Nastavljeno antropometrijsko dijagnostifikovanje studenata Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE

20.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Promovisana knjiga profesora Bjelice na naučnom simpozijumu u Mostaru

DETALJNIJE

19.04.2018 Fakultet dramskih umjetnosti

Kiš na pozorišnim daskama za srednjoškolce

DETALJNIJE