Organska hemija

 



  • Ishodi učenja:
    Po završetku kursa iz Organske hemije, student će moći da: - objasni načine vezivanja, tipove hibridizacije i elektronske efekte kod organskih jedinjenja; - klasifikuje organska jedinjenja prema funkcionalnim grupama - objasni fizička i hemijska svojstva i reaktivnost organskih jedinjenja na osnovu njihove strukture; - objasni pojavu izomerije kod organskih molekula, vrste izomerija i njihovo značenje; - navede vrste organskih reakcija -usvoji način pisanja i prikazivanja reakcijskog mehanizma; -analizira osnovne reakcijske mehanizme poznajući strukturne i elektronske karaketristike reaktanata koji na njih utiču;

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Bigović Miljan3x1
18B+11S+19P

3x2
18B+11S+19P
Trubljanin Nevzeta

3x2
18B+11S+19P
Vijesti sa fakulteta   >>>

22.12.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Metalurško-tehnološki fakultet proslavio 44 godine rada

DETALJNIJE

16.11.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Studentima MTF-a stručna praksa šansa za posao

DETALJNIJE

24.10.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Emisija "Index" o studentima Metalurško-tehnološkog fakulteta

DETALJNIJE


19.10.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Snimanje TV emisije INDEX na našem fakultetu

DETALJNIJE

Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE

18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

19.01.2018 Medicinski fakultet

Medicinari imaju veliku perspektivu u zemlji i inostranstvu

DETALJNIJE

17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE