Hemijski račun

   • Ishodi učenja:
    Student koji je uspješno prošao kroz proces predavanja i vježbi i položio ispit,trebalo bi da: 1. Savlada teorijske osnove kvantitativne hemijske analize, 2. Može da uradi proračun veličina i parametara važnih za rješavanje postavljenog zadatka : - kvalitativno i kvantitativno izražavanje sastava rastvora - izračunavanja na osnovu hemijskih formula i jednačina - ravnotežne konstante - matematički prilaz izračunavanju ravnoteže sistema - sistematski postupak izračunavanju ravnoteže sistema (bilans naelektrisanja i bilans mase)

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vukašinović-Pešić Vesna2x1
14B+7S+8P
2x1
14B+7S+8P

Vijesti sa fakulteta   >>>

30.03.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Predavanje gostujućeg profesora na MTF-u

DETALJNIJE

30.03.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

O zaštiti životne sredine na MTF-u

DETALJNIJE

02.03.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Takmičenje za biznis ideje Evropskog instituta za tehnologiju i inovacije

DETALJNIJE12.02.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Uspješno okončan projekat REM-MTF

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

18.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

20.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Nastavljeno antropometrijsko dijagnostifikovanje studenata Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE

20.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Promovisana knjiga profesora Bjelice na naučnom simpozijumu u Mostaru

DETALJNIJE

19.04.2018 Fakultet dramskih umjetnosti

Kiš na pozorišnim daskama za srednjoškolce

DETALJNIJE