Hemijski račun

   • Ishodi učenja:
    Student koji je uspješno prošao kroz proces predavanja i vježbi i položio ispit,trebalo bi da: 1. Savlada teorijske osnove kvantitativne hemijske analize, 2. Može da uradi proračun veličina i parametara važnih za rješavanje postavljenog zadatka : - kvalitativno i kvantitativno izražavanje sastava rastvora - izračunavanja na osnovu hemijskih formula i jednačina - ravnotežne konstante - matematički prilaz izračunavanju ravnoteže sistema - sistematski postupak izračunavanju ravnoteže sistema (bilans naelektrisanja i bilans mase)

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vukašinović-Pešić Vesna2x1
14B+7S+8P
2x1
14B+7S+8P

Vijesti sa fakulteta   >>>

22.12.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Metalurško-tehnološki fakultet proslavio 44 godine rada

DETALJNIJE

16.11.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Studentima MTF-a stručna praksa šansa za posao

DETALJNIJE

24.10.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Emisija "Index" o studentima Metalurško-tehnološkog fakulteta

DETALJNIJE


19.10.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Snimanje TV emisije INDEX na našem fakultetu

DETALJNIJE

Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

23.01.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Izašao novi broj naučnog časopisa „Journal of Anthropology of Sport and Physical Education“

DETALJNIJE


23.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Vlada Rumunije dodjeljuje 85 stipendija

DETALJNIJE

22.01.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Studenti treće godine na praksi u Bugarskoj

DETALJNIJE