Konstrukcioni materijali u hemijskoj industriji

 


 •   Hemijska tehnologija

 • Konstrukcioni materijali u hemijskoj industriji


  Semestar: 5
  ECTS: 6
  Status: O
  Fond: 3+0+2
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razlikuje keramičke, metalne, polimerne i kompozitne materijale 2. Objasni pojam kristalne i amorfne strukture materijala. 3. Interpretira fazne dijagrame sistema značajnih u inženjerskoj praksi 4. Procijeni međusobnu povezanost mikrostrukture, svojstava i proizvodnje materijala 5. Objasni prednosti i nedostatke osnovnih grupa konstrukcionih materijala 6. Zaključi o važnosti sinteze novih materijala u savremenom društvu 7. Primijeni stečena znanja u rješavanju konkretnih računskih problema

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Zlatičanin Biljana3x1
15B+10S+7P

2x2
15B+10S+7P
Radović Stamenka

2x2
15B+10S+7P
Vijesti sa fakulteta   >>>

22.12.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Metalurško-tehnološki fakultet proslavio 44 godine rada

DETALJNIJE

16.11.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Studentima MTF-a stručna praksa šansa za posao

DETALJNIJE

24.10.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Emisija "Index" o studentima Metalurško-tehnološkog fakulteta

DETALJNIJE


19.10.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Snimanje TV emisije INDEX na našem fakultetu

DETALJNIJE

Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE

18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Otvoren konkurs za 16. generaciju polaznika Škole retorike

DETALJNIJE