Konstrukcioni materijali u hemijskoj industriji

 


 •   Hemijska tehnologija

 • Konstrukcioni materijali u hemijskoj industriji


  Semestar: 5
  ECTS: 6
  Status: O
  Fond: 3+0+2
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razlikuje keramičke, metalne, polimerne i kompozitne materijale 2. Objasni pojam kristalne i amorfne strukture materijala. 3. Interpretira fazne dijagrame sistema značajnih u inženjerskoj praksi 4. Procijeni međusobnu povezanost mikrostrukture, svojstava i proizvodnje materijala 5. Objasni prednosti i nedostatke osnovnih grupa konstrukcionih materijala 6. Zaključi o važnosti sinteze novih materijala u savremenom društvu 7. Primijeni stečena znanja u rješavanju konkretnih računskih problema

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Zlatičanin Biljana3x1
15B+10S+7P

2x2
15B+10S+7P
Radović Stamenka

2x2
15B+10S+7P
Vijesti sa fakulteta   >>>

02.03.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Takmičenje za biznis ideje Evropskog instituta za tehnologiju i inovacije

DETALJNIJE12.02.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Uspješno okončan projekat REM-MTF

DETALJNIJE


22.12.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Metalurško-tehnološki fakultet proslavio 44 godine rada

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.03.2018 Rektorat

Izbor dva dekana i direktora na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

14.03.2018 Rektorat

Predstavljen program Kulturne rute Savjeta Evrope

DETALJNIJE

13.03.2018 Rektorat

Broj citatata istraživača sa UCG prema Google Scholar-u povećan za 31893 od jula 2017. godine

DETALJNIJE

28.02.2018 Rektorat

Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Studenti Medicinskog fakulteta na antropološkom testiranju

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Međunarodna naučna konferencija o trendovima u razvoju turizma

DETALJNIJE