Organska hemija


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Bigović Miljan3x1
34B

2x2
34B
Trubljanin Nevzeta

2x2
34B