Organska hemija


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: O
Fond: 3+3+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Bigović Miljan3x1
43B+25P


Stanišić Milica

3x3
43B+25P
Trubljanin Nevzeta

3x3
43B+25P