Ekonomika

 


 •   Građevinarstvo

 • Ekonomika


  Semestar: 1
  ECTS: 2
  Status: O
  Fond: 2+0+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon što student položi ispit, biće u mogućnosti da: 1. Prepozna i definiše osnovne ciljeve, zadatke i karakteristike firme; 2. Utvrdi i kritički ocijeni osnovne principe poslovanja firme; 3. Predvidi osnovne trendove u procesu internacionalizacije poslovanja; 4. Primijeni analizu transakcionih troškova za rješavanje mnogobrojnih menadžerskih problema; 5. Razlikuje koncepte relacionog ugovaranja, nepotpunih ugovora i ograničene racionalnosti; 6. Uporedi anglo-saksonski i njemačko-japanski sistem korporativnog upravljanja; 7. Protumači intuitivnu prirodu pravila preko kojih se određuje optimalni nivo korišćenja varijabilnih inputa proizvodnje; 8. Ocijeni razne načine za mjerenje troškova koje pruža ekonomska analiza; 9. Ocijeni koncept svojinskih prava i odgovarajući koncept primijeni na organizaciju firme; 10. Objasni značaj utvrđivanja moderne korporativne strategije i razvoja osnovnih kompetencija.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ćetković Jasmina2x1
6B+15P


Vijesti sa fakulteta   >>>

21.02.2018 Građevinski fakultet

Komemorativna sjednica povodom smrti prof. dr Arsenija Vujovića

DETALJNIJE

11.01.2018 Građevinski fakultet

Nagrađeni najbolji studenti

DETALJNIJE

20.02.2018 Građevinski fakultet

Interesovanje studenata je bilo veliko za pozorišnu predstavu "Teško je reći zbogom"

DETALJNIJE

15.02.2018 Građevinski fakultet

Besplatna predstava za studente 19. februara

DETALJNIJE

26.12.2017 Građevinski fakultet

Sa kompanijom BEMAX potpisan ugovor o stipendiranju studenata

DETALJNIJE

25.12.2017 Građevinski fakultet

Međunarodna saradnja - Erasmus+ konkurs za METU u Ankari 2017/18 (ljetnji semestar)

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

24.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Poziv doktorima nauka za arhiviranje doktorskih radova u Digitalni arhiv

DETALJNIJE

21.02.2018 Rektorat

Studenti umjetničkih fakulteta boraviće u CERN-u

DETALJNIJE

21.02.2018 Ekonomski fakultet

Privrednik Ranko Jovović sa studentima Ekonomskog fakulteta

DETALJNIJE