Ekonomika

 


 •   Građevinarstvo

 • Ekonomika


  Semestar: 1
  ECTS: 2
  Status: O
  Fond: 2+0+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon što student položi ispit, biće u mogućnosti da: 1. Prepozna i definiše osnovne ciljeve, zadatke i karakteristike firme; 2. Utvrdi i kritički ocijeni osnovne principe poslovanja firme; 3. Predvidi osnovne trendove u procesu internacionalizacije poslovanja; 4. Primijeni analizu transakcionih troškova za rješavanje mnogobrojnih menadžerskih problema; 5. Razlikuje koncepte relacionog ugovaranja, nepotpunih ugovora i ograničene racionalnosti; 6. Uporedi anglo-saksonski i njemačko-japanski sistem korporativnog upravljanja; 7. Protumači intuitivnu prirodu pravila preko kojih se određuje optimalni nivo korišćenja varijabilnih inputa proizvodnje; 8. Ocijeni razne načine za mjerenje troškova koje pruža ekonomska analiza; 9. Ocijeni koncept svojinskih prava i odgovarajući koncept primijeni na organizaciju firme; 10. Objasni značaj utvrđivanja moderne korporativne strategije i razvoja osnovnih kompetencija.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ćetković Jasmina2x1
6B+15P


Vijesti sa fakulteta   >>>

24.04.2018 Građevinski fakultet

Manifestacija "Dan otvorenih vrata"

DETALJNIJE

26.04.2018 Građevinski fakultet

Održano kulturno veče Tehničkih fakulteta u amfiteatru 106

DETALJNIJE

06.04.2018 Građevinski fakultet

Realizovan besplatan kurs za program „AutoCAD“

DETALJNIJE

04.04.2018 Građevinski fakultet

Kulturno veče Tehničkih fakulteta

DETALJNIJE

21.02.2018 Građevinski fakultet

Komemorativna sjednica povodom smrti prof. dr Arsenija Vujovića

DETALJNIJE

26.03.2018 Građevinski fakultet

Besplatan kurs AUTOCAD-a za studente Građevinskog fakulteta

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE

23.05.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje slavi deceniju rada 5. juna  

DETALJNIJE


24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

23.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Stipendije za doktorska istraživanja

DETALJNIJE

23.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Razgovarano o saradnji sa Tehničkim Univerzitetom u Beču

DETALJNIJE