Poslovna psihologija II

   • Ishodi učenja:
    Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. koriste psihološka znanja iz HR segmenta u dijelu izrade projektnih zadataka 2. da rješavaju konflikte u timu, organizaciji 3. da primijenje psiho- socijalne aspekte u formiranje tima 4. da rukovode interpersonalnim interakcijama u funksionisanju radnog tima 5. da prepoznaju sy sagorijevanja na poslu kod zaposlenih ili članova radnih timova 6. da znaju da motivišu zaposlene u timu i organizaciji 7. da znaju da pregovaraju oko projekata koje plasiraju 8. da znaju da prezentiraju vlastite radove na tržištu i prema zainteresovanim stranama 9 da su u stanju da rukovode time menagmentom u timu 10. da procjenjuju performanse zaposlenih i analiziraju poslovno funkcionisanje grupe

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Pavličić Nevenka3x1S
20S
2x1S
20S

Vijesti sa fakulteta   >>>

21.02.2018 Građevinski fakultet

Komemorativna sjednica povodom smrti prof. dr Arsenija Vujovića

DETALJNIJE

11.01.2018 Građevinski fakultet

Nagrađeni najbolji studenti

DETALJNIJE

20.02.2018 Građevinski fakultet

Interesovanje studenata je bilo veliko za pozorišnu predstavu "Teško je reći zbogom"

DETALJNIJE

15.02.2018 Građevinski fakultet

Besplatna predstava za studente 19. februara

DETALJNIJE

26.12.2017 Građevinski fakultet

Sa kompanijom BEMAX potpisan ugovor o stipendiranju studenata

DETALJNIJE

25.12.2017 Građevinski fakultet

Međunarodna saradnja - Erasmus+ konkurs za METU u Ankari 2017/18 (ljetnji semestar)

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

23.02.2018 Rektorat

Potpisan sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Nici "Sofija Antipolis"

DETALJNIJE

22.02.2018 Rektorat

Uspostavljena saradnja sa Univerzitetom u Monaku

DETALJNIJE

24.02.2018 Rektorat

Pozvali Jovetića da posjeti Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

25.02.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Milačić nastavila s uspješnim igrama u grčkom AEK-u

DETALJNIJE

23.02.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Počelo antropološko dijagnostifikovanje studenta Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE