Poslovna psihologija II

   • Ishodi učenja:
    Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. koriste psihološka znanja iz HR segmenta u dijelu izrade projektnih zadataka 2. da rješavaju konflikte u timu, organizaciji 3. da primijenje psiho- socijalne aspekte u formiranje tima 4. da rukovode interpersonalnim interakcijama u funksionisanju radnog tima 5. da prepoznaju sy sagorijevanja na poslu kod zaposlenih ili članova radnih timova 6. da znaju da motivišu zaposlene u timu i organizaciji 7. da znaju da pregovaraju oko projekata koje plasiraju 8. da znaju da prezentiraju vlastite radove na tržištu i prema zainteresovanim stranama 9 da su u stanju da rukovode time menagmentom u timu 10. da procjenjuju performanse zaposlenih i analiziraju poslovno funkcionisanje grupe

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Pavličić Nevenka3x1S
20S
2x1S
20S

Vijesti sa fakulteta   >>>

24.04.2018 Građevinski fakultet

Manifestacija "Dan otvorenih vrata"

DETALJNIJE

26.04.2018 Građevinski fakultet

Održano kulturno veče Tehničkih fakulteta u amfiteatru 106

DETALJNIJE

06.04.2018 Građevinski fakultet

Realizovan besplatan kurs za program „AutoCAD“

DETALJNIJE

04.04.2018 Građevinski fakultet

Kulturno veče Tehničkih fakulteta

DETALJNIJE

21.02.2018 Građevinski fakultet

Komemorativna sjednica povodom smrti prof. dr Arsenija Vujovića

DETALJNIJE

26.03.2018 Građevinski fakultet

Besplatan kurs AUTOCAD-a za studente Građevinskog fakulteta

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

25.05.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko testiranje studenata završeno, slijedi istraživanje naučnika

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

25.05.2018 Ekonomski fakultet

58 godina od osnivanja Ekonomskog fakulteta

DETALJNIJE

25.05.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Studijska posjeta Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Podgorice

DETALJNIJE