Medicinska biohemija i hemija


Semestar: 3
ECTS: 9.5
Status: O
Fond: 4.4+3+3
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije završene dvosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Medicinska biohemija i hemija, student Medicine treba da posjeduje sledeće ishode učenja: Oblast: MEDICINSKA BIOHEMIJA 1. Poznaje i zna da opiše molekularne, biohemijske i ćelijske mehanizme koji su važni u održavanju homeostaze organizma. 2. Sposoban da objasni patogenetske mehanizme različitih bolesti (genetske, razvojne, autoimune, metaboličke, degenerativne, traumatske, profesionalne). 3. Zna da prepozna moguće uzroke nastanka patoloških stanja na nivou različitih tkiva 4. Sposoban da odredi vrstu bolesničkog materijala za postavljanje dijagnoze bolesti. 5. Zna da pravilno interpretira biohemijski nalaz. 6. Sposoban da nalazi, razumije i navodi primarnu literaturu, koristeći se tehnologijom informacionog sistema. Oblast : HEMIJA 1. Poznaje strukturu materije, periodni sistem elemenata hemijsku vezu i strukturu molekula. 2. Primjenjuje usvojena znanja iz hemijske termodinamike, hemijske kinetike i elektrohemije. 3. Klasifikuje tipove i osobine neorganskih jedinjenja i i rješava oksido-redukcione reakcije. 4. Klasifikuje organska jedinjenja prema funkcionalnim grupama i razlikuje osnovne klase organskih jedinjenja. 5. Zna da predvidi, opiše i objasni fizička i hemijska svojstva i reaktivnost organskih jedinjenja na osnovu njihove strukture i prepozna transformacije funkcionalnih grupa u biološkim sistemima. 6. Zna da navede strukturne karakteristike, reaktivnost i osobine biomolekula (ugljeni hidrati, proteini, lipidi i nukleinske kiseline).

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Pantović Snežana1.7x1
31B+17S+19P


Kastratović Vlatko1.45x1
31B+17S+19P


Jaćimović Željko1.25x1
31B+17S+19P


Radulović Lenka
1.15x (1B+1S)
15B+9S+9P

Vujović Teodora
1.15x (1B+1S)
16B+8S+10P

Bigović Miljan
1x (2B+2S)
31B+17S+19P

Mugoša Nina
0.85
0.85x (2B+2S)
31B+17S+19P
Vlahović Mia
0.85x (2B+2S)
31B+17S+19P

Maraš Milanka

1.15x (2B+2S)
31B+17S+19P
Ulićević Dragana

1x (2B+2S)
31B+17S+19P