Radiologija i nuklearna medicina

 


 •   Medicina

 • Radiologija i nuklearna medicina


  Semestar: 6
  ECTS: 7
  Status: O
  Fond: 4.428+3+0
  Klinički: Da
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  1. Poznaje fizičke principe dobijanja slike upotrebom klasične radiografije, ultrazvuka, CT skenera i magnetne rezonance i niklearane medicine u dijagnostici. 2. Upotrebljava i razumije radiološku treminologiju (hiperdenzno-hipodenzno, homodeno-nehomogeno, tipove fizioloških sjenki u radiologji, Hausfildove jedinice apsorbcije, rezolucija). 3. Poznaje osnovne radiološke metode izbora u radiološkoj dijagnostici pojedinih oboljenja. 4. Koristi zaštitu pacijenata od zračenja tokom radioloških pregleda po ALARA principu, posebno rizičnih grupa pacijenata (trudnice, djeca). 5. Poznaje dobro komunikaciju sa sa pacijentom tokom planiranja radioloških pregleda i sa radiologom (timski rad). 6. Poznaje upotrebu radiološke dijagnostike u hitnim medicinskim stanjima.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Nikolić Goran2.07x1
25B+18S+6P


Nenezić Dragoslav+1.53x1
25B+18S+6P


Antović Nevenka0.4x1
25B+18S+6P


Bojić Ljiljana0.4x1
25B+18S+6P


Čadjenović Tanja
0.5x (4B+3S)
25B+18S+6P

Čejović Sanja+
0.5x (4B+3S)
25B+18S+6P

Ilić Srđa+
0.5x (4B+3S)
25B+18S+6P

Irena Tomašević Vukmirović
0.5x (4B+3S)
25B+18S+6P

Krgović Vladimir+
0.5x (4B+3S)
25B+18S+6P

Račeta-Mašić Dijana
0.5x (4B+3S)
25B+18S+6P

Vijesti sa fakulteta   >>>


03.05.2018 Medicinski fakultet

Školom za trudnice bez straha kod stomatologa

DETALJNIJE

18.04.2018 Medicinski fakultet

Aktivnosti studenata studijskog programa Stomatologija

DETALJNIJE

22.03.2018 Medicinski fakultet

Studenti obilježili Dan oralnog zdravlja

DETALJNIJE

22.03.2018 Medicinski fakultet

Promocija oralnog zdravlja u O.Š. “Oktoih”

DETALJNIJE

21.03.2018 Medicinski fakultet

Više od 60 studenata Medicinskog fakulteta dalo krv

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Dvije sajamske nagrade za  Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

18.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Aplikacije za AmCham stipendije otvorene

DETALJNIJE

18.05.2018 Karijerni centar

Stručne prakse za studente dostupne u kompaniji „BD Electronics“ sa Malte

DETALJNIJE