Radiologija i nuklearna medicina


Semestar: 6
ECTS: 7
Status: O
Fond: 4.428+3+0
Klinički: Da
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Poznaje fizičke principe dobijanja slike upotrebom klasične radiografije, ultrazvuka, CT skenera i magnetne rezonance i niklearane medicine u dijagnostici. 2. Upotrebljava i razumije radiološku treminologiju (hiperdenzno-hipodenzno, homodeno-nehomogeno, tipove fizioloških sjenki u radiologji, Hausfildove jedinice apsorbcije, rezolucija). 3. Poznaje osnovne radiološke metode izbora u radiološkoj dijagnostici pojedinih oboljenja. 4. Koristi zaštitu pacijenata od zračenja tokom radioloških pregleda po ALARA principu, posebno rizičnih grupa pacijenata (trudnice, djeca). 5. Poznaje dobro komunikaciju sa sa pacijentom tokom planiranja radioloških pregleda i sa radiologom (timski rad). 6. Poznaje upotrebu radiološke dijagnostike u hitnim medicinskim stanjima.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Nikolić Goran2.07x1
25B+18S+6P


Nenezić Dragoslav+1.53x1
25B+18S+6P


Antović Nevenka0.4x1
25B+18S+6P


Bojić Ljiljana0.4x1
25B+18S+6P


Čadjenović Tanja
0.5x (4B+3S)
25B+18S+6P

Čejović Sanja+
0.5x (4B+3S)
25B+18S+6P

Ilić Srđa+
0.5x (4B+3S)
25B+18S+6P

Irena Tomašević Vukmirović
0.5x (4B+3S)
25B+18S+6P

Krgović Vladimir+
0.5x (4B+3S)
25B+18S+6P

Račeta-Mašić Dijana
0.5x (4B+3S)
25B+18S+6P