Analitička hemija II


Semestar: 3
ECTS:
Status: O
Fond: 3+0+5
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Procijeni kvantitativnost reakcija za određivanje analita; 2. Izračuna i konstruiše titracione krive; 3. Objasni i izvrši pravilan izbor indikatora za odgovarajuće titracione sisteme; 4. Izvrši izbor metode u odnosu na jon koji se određuje; 5. Izvede sve faze kvantitativne hemijske analize, obradi, procijeni i protumači dobijene rezultate.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vukašinović-Pešić Vesna3x1
24B+20S


Vukanović Snežana
5x (2B+1S)
24B+20S

Vuksanović Gordana

5x (2B+1S)
24B+20S