Farmakognozija I

 


 •   Farmacija

 • Farmakognozija I


  Semestar: 4
  ECTS:
  Status: O
  Fond: 2+0+3
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  1. Prepozna sekundarne i primarne metabolite biljaka; 2. Poznaje hemijski sastav, strukturne formule i biosintezu sekunadarnih metabolita(alkaloida, heterozida, saponozida, terpenoida, lipida-masnih materija, prirodnih voskova) i primarnih metabolita (ugljenih hidrata i polisaharida); 3. Prepozna najvažnije biljne sirovine, koje su biološki izvori za navedene hemijske structure; 4. Izvrši samostalno izbor najvažnije metode za kvalitativnu i kvantitativnu analizu biljnih sirovina; 5. Koristi stečena znanja da samostalno izvodi analize biljnih sirovina.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Božović Mijat2x1
23B+12S+2P


Ćulafić Anđela
3x (2B+1S)
12B+6S+1P

Jadranka Orović
3x (2B+1S)
11B+6S+1P

Milić Čedomir

3x (2B+1S)
23B+12S+2P
Vijesti sa fakulteta   >>>


03.05.2018 Medicinski fakultet

Školom za trudnice bez straha kod stomatologa

DETALJNIJE

18.04.2018 Medicinski fakultet

Aktivnosti studenata studijskog programa Stomatologija

DETALJNIJE

22.03.2018 Medicinski fakultet

Studenti obilježili Dan oralnog zdravlja

DETALJNIJE

22.03.2018 Medicinski fakultet

Promocija oralnog zdravlja u O.Š. “Oktoih”

DETALJNIJE

21.03.2018 Medicinski fakultet

Više od 60 studenata Medicinskog fakulteta dalo krv

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

25.05.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko testiranje studenata završeno, slijedi istraživanje naučnika

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

25.05.2018 Ekonomski fakultet

58 godina od osnivanja Ekonomskog fakulteta

DETALJNIJE

25.05.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Studijska posjeta Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Podgorice

DETALJNIJE