Statistika u farmaciji

 


 •   Farmacija

 • Statistika u farmaciji


  Semestar: 7
  ECTS:
  Status: O
  Fond: 1+1+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  1. Razumije i objasni tabelarno i grafički predstavljene podatke; 2. Poznaje osnovne pojmove statistike (populacija, uzorak) i podjelu statistike na deskriptivnu statistiku i statističku analizu, tehnike prikupljanja podataka, pojmove teorije vjerovatnoća i njihovu ulogu u statističkoj analizi (slučajni događaj, slučajna promjenljiva, funkcija raspodjele, gustina raspodjele); 3.Poznaje pojmove vezane za numeričke karakteristike slučajnih promjenljivih i odgovarajuće pojmove statistike (matematičko očekivanje, različite srednje vrijednosti, disperzija), zna da samostalno prikupi podatke o nekoj populaciji i da ih prezentira; 4. Koristi znanja u analizi statističkih podataka, zna da formuliše parametarske statističke hipoteze i kako da testira hipoteze; 5. Zna da izvede zaključke o numeričkim karakteristikama populacije na osnovu uzorka, protumači značenje numeričkih karakteristika uzorka i smisao parametarskih testova; 6. Zna da formuliše neparametarske statističke hipoteze i da uradi odgovarajuće testove, poznaje metod linearne regresije i analizu varijanse; 7. Predloži i uradi, u saradnji sa profesionalnim statističarima, složene statističke analize; 8. Koristi znanja da formuliše probleme i aktivno učestvuje u njihovom rješavanju.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Stamatović Siniša1x1
18B+19S+2P


Popivoda Goran
1x1
18B+19S+2P

Vijesti sa fakulteta   >>>

19.01.2018 Medicinski fakultet

Medicinari imaju veliku perspektivu u zemlji i inostranstvu

DETALJNIJE


21.12.2017 Medicinski fakultet

Svečana sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta - Nagradjeni i diplomirani studenti

DETALJNIJE


01.12.2017 Medicinski fakultet

Crnogorsko-Slovenački dani neurologije

DETALJNIJE

18.11.2017 Medicinski fakultet

Nove biomedicinske tehnologije i bioetički izazovi

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE

18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

19.01.2018 Medicinski fakultet

Medicinari imaju veliku perspektivu u zemlji i inostranstvu

DETALJNIJE

17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE