Opšta i oralna biohemija


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+2+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Pantović Snežana4x1
30B+14P


Radulović Lenka
2x1
15B

Vujović Teodora
2x (1B+1S)
15B+14P

Maraš Milanka

2x (2B+1S)
30B+14P