Osnovi biohemije


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Pantović Snežana2x1
75B


Veljić Stanija
2x4
75B