Osnovi turizma

 


 •   Turizam

 • Osnovi turizma


  Semestar: 1
  ECTS: 5
  Status: O
  Fond: 3+1+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Definiše i razumije turizam kao prostorni, sociološki i ekonomski fenomen Analizira i pojašnjava faktore turizma/tražnje, ponude, komunikativne, receptivne, posredničke/. razumije kategorizaciju smještajnih kapaciteta u Crnoj Gori. Razumije specifičnosti turističkog tržišta. Analizira elastičnost turističke tražnje i neelastičnost ponude. Razumije pozitivne i negativne efekte turizma. Obrazlaže ekonomske i neekonomske funkcije turizma. Definiše kapacitet nosivosti. Razumije održivi turizam i upravljanje turističkim resursima. Razumije osnove marketinga u turizmu. Definiše turističku politiku. Poznaje vrste istraživanja u turizmu i načine statističkog praćenja turističkog prometa.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Perović Đurđica3x1
1B+39P


Simović Olivera
1x1
1B+39P

Vijesti sa fakulteta   >>>

18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

10.11.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Gostujuća predavanja profesora Ilke Lehtole iz Finske

DETALJNIJE

05.11.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Obrazuju kadar za svjetsko tržište u srcu UNESCO-vog grada

DETALJNIJE19.09.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Konkurs za Erasmus stipendije na Univerzitetu u Nici

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE

18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

19.01.2018 Medicinski fakultet

Medicinari imaju veliku perspektivu u zemlji i inostranstvu

DETALJNIJE

17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE