Osnovi turizma

 


 •   Turizam

 • Osnovi turizma


  Semestar: 1
  ECTS: 5
  Status: O
  Fond: 3+1+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Definiše i razumije turizam kao prostorni, sociološki i ekonomski fenomen Analizira i pojašnjava faktore turizma/tražnje, ponude, komunikativne, receptivne, posredničke/. razumije kategorizaciju smještajnih kapaciteta u Crnoj Gori. Razumije specifičnosti turističkog tržišta. Analizira elastičnost turističke tražnje i neelastičnost ponude. Razumije pozitivne i negativne efekte turizma. Obrazlaže ekonomske i neekonomske funkcije turizma. Definiše kapacitet nosivosti. Razumije održivi turizam i upravljanje turističkim resursima. Razumije osnove marketinga u turizmu. Definiše turističku politiku. Poznaje vrste istraživanja u turizmu i načine statističkog praćenja turističkog prometa.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Perović Đurđica3x1
1B+39P


Simović Olivera
1x1
1B+39P

Vijesti sa fakulteta   >>>

18.04.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

HR praksa hotela Hilton - sa gostujućeg predavanja

DETALJNIJE

11.04.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Stručna usavršavanja i postdiplomske studije u SAD

DETALJNIJE

10.04.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Profesorica Ivona Jovanović u Nici na Univerzitetu Sofija Antipolis

DETALJNIJE

05.04.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Gostujuće predavanje Željka Cicovića, direktora hotela ‘Budva’

DETALJNIJE

05.04.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Fakulteti u Kotoru zajednički obilježili Dan studenata

DETALJNIJE

02.04.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Konferencija o trendovima u razvoju turizma uvrštena u program obilježavanja Evropske godine kulturne baštine

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

18.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

20.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Nastavljeno antropometrijsko dijagnostifikovanje studenata Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE

20.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Promovisana knjiga profesora Bjelice na naučnom simpozijumu u Mostaru

DETALJNIJE

19.04.2018 Fakultet dramskih umjetnosti

Kiš na pozorišnim daskama za srednjoškolce

DETALJNIJE