Osnovi turizma


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Perović Đurđica3x1
2B+27S


Simović Olivera
1x1
2B+27S