Menadžment recepcije i hotelskog domaćinstva

 


 •   Hotelijerstvo

 • Menadžment recepcije i hotelskog domaćinstva


  Semestar: 3
  ECTS: 4
  Status: O
  Fond: 2+2+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Opisati i definisati osnovne pojmove vezane za poslovanje recepcije i hotelskog domaćinstva. Analizirati strukturu recepcije i hotelskog domaćinstva. Upoređivati uticaje pojedinih poslovnih aktivnosti na funkcionisanje recepcije i hotelskog domaćinstva. Utvrditi poslovne aktivnosti u procesu dolaska, boravka i odlaska gosta u okviru recepcija i hotelsko domaćinstvo. Razumjeti međusobnu povezanost recepcije i hotelskog domaćinstva.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vučetić Aleksa2x1
18B+26S+3P
2x1
18B+26S+3P

Vijesti sa fakulteta   >>>

02.02.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Fakultet za Turizam i Hotelijerstvo ko-organizator međunarodne konferencije ENTRENOVA

DETALJNIJE

18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

10.11.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Gostujuća predavanja profesora Ilke Lehtole iz Finske

DETALJNIJE

05.11.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Obrazuju kadar za svjetsko tržište u srcu UNESCO-vog grada

DETALJNIJE


Vijesti iz Rektorata   >>>

23.02.2018 Rektorat

Potpisan sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Nici "Sofija Antipolis"

DETALJNIJE

22.02.2018 Rektorat

Uspostavljena saradnja sa Univerzitetom u Monaku

DETALJNIJE

24.02.2018 Rektorat

Pozvali Jovetića da posjeti Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

25.02.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Milačić nastavila s uspješnim igrama u grčkom AEK-u

DETALJNIJE

23.02.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Počelo antropološko dijagnostifikovanje studenta Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE