Turističko pravo

   • Ishodi učenja:
    Ishodi izučavanja predmeta: Nakon što student položi ispit Turističko pravo biće u mogućnosti da: • Primjenjuje trajno stečena znanja iz materije Turističkog prava • Razumije i objasni sistem Turističkog prava, kako unutar nacionalnog zakonodavstva (Zakon o obligacionim odnosima, Posebne uzanse u turizmu), tako i u uporednom pravu i pravu EU (Direktive EU). • Definiše i analizira osnovna načela turističkog prava, nacionalne izvore prava i izvore prava EU • Tumači pravne propise koji uređuju materiju turističkog prava i spozna značaj pravnog regulisanja uslužnih djelatnosti • Razumije i objasni opšta pravila ugovornog prava, ugovore u sektoru usluga i pojedinačne ugovore u turizmu • Zaključuje ugovore u turizmu na nacionalnom, ali i regionalnom i međunarodnom planu • Primjenjuje trajno stečena znanja u praksi, ali i nastavi sa usavršavanjem kako u zemlji tako i u inostranstvu.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Miladinović Snežana2x2
225B


Vijesti sa fakulteta   >>>

18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

10.11.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Gostujuća predavanja profesora Ilke Lehtole iz Finske

DETALJNIJE

05.11.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Obrazuju kadar za svjetsko tržište u srcu UNESCO-vog grada

DETALJNIJE19.09.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Konkurs za Erasmus stipendije na Univerzitetu u Nici

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE

18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

19.01.2018 Medicinski fakultet

Medicinari imaju veliku perspektivu u zemlji i inostranstvu

DETALJNIJE

17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE