Turističko pravo

   • Ishodi učenja:
    Ishodi izučavanja predmeta: Nakon što student položi ispit Turističko pravo biće u mogućnosti da: • Primjenjuje trajno stečena znanja iz materije Turističkog prava • Razumije i objasni sistem Turističkog prava, kako unutar nacionalnog zakonodavstva (Zakon o obligacionim odnosima, Posebne uzanse u turizmu), tako i u uporednom pravu i pravu EU (Direktive EU). • Definiše i analizira osnovna načela turističkog prava, nacionalne izvore prava i izvore prava EU • Tumači pravne propise koji uređuju materiju turističkog prava i spozna značaj pravnog regulisanja uslužnih djelatnosti • Razumije i objasni opšta pravila ugovornog prava, ugovore u sektoru usluga i pojedinačne ugovore u turizmu • Zaključuje ugovore u turizmu na nacionalnom, ali i regionalnom i međunarodnom planu • Primjenjuje trajno stečena znanja u praksi, ali i nastavi sa usavršavanjem kako u zemlji tako i u inostranstvu.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Miladinović Snežana2x2
225B


Vijesti sa fakulteta   >>>

18.04.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

HR praksa hotela Hilton - sa gostujućeg predavanja

DETALJNIJE

11.04.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Stručna usavršavanja i postdiplomske studije u SAD

DETALJNIJE

10.04.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Profesorica Ivona Jovanović u Nici na Univerzitetu Sofija Antipolis

DETALJNIJE

05.04.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Gostujuće predavanje Željka Cicovića, direktora hotela ‘Budva’

DETALJNIJE

05.04.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Fakulteti u Kotoru zajednički obilježili Dan studenata

DETALJNIJE

02.04.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Konferencija o trendovima u razvoju turizma uvrštena u program obilježavanja Evropske godine kulturne baštine

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

18.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

19.04.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Centralna univerzitetska biblioteka obilježava Svjetski dan knjige - 23. april

DETALJNIJE

19.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Promocija knjige profesora Bjelice na naučnom simpozijumu u Mostaru

DETALJNIJE

19.04.2018 SIMPED

Prvi međunarodni simpozijum iz muzičke pedagogije

DETALJNIJE