Sociologija

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Opisuje predmet i metod soiologije; Analizira društvene grupe, društvene promjene i društvenu stratifikaciju; Analizira društvo,religiju, kulturu i različite oblike društvene svijesti; Analizira potrebe, interese i vrijednosti kod savremenog čovjeka; Analizira saznajne procese kod savremenog čovjeka; Analizira različite stilove vođenja u pomorstvu; Opisuje rad, obrazovanje i odgovornost u pomorstvu; Prepoznaje ekološke potrebe u pomorstvu.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Obavještenja   >>>

15.03.2018 Menadžment u pomorstvu-Sociologija

Konsultacije iz Sociologije na Menadzmentu u pomorstvu

DETALJNIJE

25.12.2017 Menadžment u pomorstvu-Sociologija

Zavrsni i popravni zavrsni ispit iz Sociologije na Menadzment u pomorstvu (ponovci)

DETALJNIJE

17.09.2017 Menadžment u pomorstvu-Sociologija

Prijedlog konacnih ocjena iz Sociologije na Menadzmentu u pomorstvu Cetinje

DETALJNIJE

17.09.2017 Menadžment u pomorstvu-Sociologija

Prijedlog konacnih ocjena iz Sociologije na Menadzmentu u pomorstvu

DETALJNIJE
Vijesti sa fakulteta   >>>

13.04.2018 Pomorski fakultet Kotor

Promocija Pomorskog fakulteta Kotor u JU Gimnaziji 'Miloje Dobrašinović' u Bijelom Polju

DETALJNIJE

13.04.2018 Pomorski fakultet Kotor

Promocija Pomorskog fakulteta Kotor u JU Srednjoj elektro-ekonomskoj školi u Bijelom Polju

DETALJNIJE

13.04.2018 Pomorski fakultet Kotor

Predavanje u brodomasinskom simulatoru, upravitelj masine Milos Bogdanovic

DETALJNIJE

10.04.2018 Pomorski fakultet Kotor

Studentska anketa za studijsku 2017/18.

DETALJNIJE

05.04.2018 Pomorski fakultet Kotor

Predavanje admirala italijanske mornarice, Romano Sauro

DETALJNIJE

04.04.2018 Pomorski fakultet Kotor

Proslavljen Dan studenata, 4.4.2018.

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

18.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

19.04.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Centralna univerzitetska biblioteka obilježava Svjetski dan knjige - 23. april

DETALJNIJE

18.04.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Njemačka Fondacija Konrad Adenauer dodjeljuje stipendije

DETALJNIJE

18.04.2018 Ekonomski fakultet

Maturanti podgoričke Gimnazije u posjeti Ekonomskom fakultetu

DETALJNIJE