Ekološki menadžment

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Uporedi značaj osnovne mentalne ekologije na mentalno-praktični urbanitet; 2. Razlikuje atropoekosofizam i transpersonalizam koji doprinose jedinstvu praktičnog komunekologizma; 3. Analizira standarde ekološkog menadžmenta u konceptu direktiva EU; 4. Opiše primjenu ideoekologije, populacione ekologije, ekologije adaptacije, ekologije motiva sa značajem eko-održivog razvoja u konceptu planetarnog očuvanja; 5. Definiše značaj implementacije ISO standarda i EKO-EURO menadžment sistema u opusu akvatično-terestičkih resursa; 6. Argumentuje značaj moralno-mentalnog ekologizma, kao temelja u realizaciji ekoloških determinanti.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Nikolić Danilo3x1
14B+23S+15P


Gagić Radmila
1x1
14B+23S+15P

Obavještenja   >>>

10.04.2018 Menadžment u pomorstvu-Ekološki menadžment

Kolokvijum I iz Ekoloskog menadzmenta na Menadzmentu u pomorstvu

DETALJNIJE

14.09.2017 Menadžment u pomorstvu-Ekološki menadžment

Prijedlog konacnih ocjena iz Ekoloskog menadzmenta na Menadzmentu u pomorstvu Cetinje

DETALJNIJE

14.09.2017 Menadžment u pomorstvu-Ekološki menadžment

Prijedlog konacnih ocjena iz Ekoloskog menadzmenta na Menadzmentu u pomorstvu Kotor

DETALJNIJE

07.04.2017 Menadžment u pomorstvu-Ekološki menadžment

REzultati kolokvijuma I iz Ekoloskog menadzmenta na Menadzmentu u pomorstvu

DETALJNIJE
Vijesti sa fakulteta   >>>

13.04.2018 Pomorski fakultet Kotor

Promocija Pomorskog fakulteta Kotor u JU Gimnaziji 'Miloje Dobrašinović' u Bijelom Polju

DETALJNIJE

13.04.2018 Pomorski fakultet Kotor

Promocija Pomorskog fakulteta Kotor u JU Srednjoj elektro-ekonomskoj školi u Bijelom Polju

DETALJNIJE

13.04.2018 Pomorski fakultet Kotor

Predavanje u brodomasinskom simulatoru, upravitelj masine Milos Bogdanovic

DETALJNIJE

10.04.2018 Pomorski fakultet Kotor

Studentska anketa za studijsku 2017/18.

DETALJNIJE

05.04.2018 Pomorski fakultet Kotor

Predavanje admirala italijanske mornarice, Romano Sauro

DETALJNIJE

04.04.2018 Pomorski fakultet Kotor

Proslavljen Dan studenata, 4.4.2018.

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

18.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

19.04.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Centralna univerzitetska biblioteka obilježava Svjetski dan knjige - 23. april

DETALJNIJE

18.04.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Njemačka Fondacija Konrad Adenauer dodjeljuje stipendije

DETALJNIJE

18.04.2018 Ekonomski fakultet

Maturanti podgoričke Gimnazije u posjeti Ekonomskom fakultetu

DETALJNIJE