Prevoz opasnih i specijalnih tereta

 


 •   Nautika

 • Prevoz opasnih i specijalnih tereta


  Semestar: 5
  ECTS:
  Status: O
  Fond: 3+1+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Ishodi učenja: 1. Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta mogunapraviti komparaciju između nacionalne i međunarodne regulative u oblasti prevoza opasnih tereta; 2. Definisati praktične postupke ukrcaja, prevoza i iskrcaja opasnih tereta u pogledu sigurnosti i bezbjednosti; 3. Definisati vrste opasnih tereta; 4. Definisati pravila segregacije opasnihi tereta te objasniti postupke reagovanja u slučaja nezgoda koje uključuju neki opasni teret.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vidan Pero3x1
25B+38S+17P


Sbutega Milan
2x (1B+1S)
(25+38)B+17P

Obavještenja   >>>

17.01.2018 Nautika-Prevoz opasnih i specijalnih tereta

Zavrsni ispit iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici

DETALJNIJE

09.01.2018 Nautika-Prevoz opasnih i specijalnih tereta

Rezultati popravnih kolokvijuma I i II iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici

DETALJNIJE

27.12.2017 Nautika-Prevoz opasnih i specijalnih tereta

Rezultati kolokvijuma II iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici

DETALJNIJE

26.12.2017 Nautika-Prevoz opasnih i specijalnih tereta

Popravni kolokvijumi iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici

DETALJNIJE
Vijesti sa fakulteta   >>>

16.01.2018 Pomorski fakultet Kotor

Obavještenje o poslednjom roku za izmirenje školarine za zimski semestar 2017/18

DETALJNIJE

29.12.2017 Pomorski fakultet Kotor

Izmirenje školarine za zimski semestar studijske 2017/18. godine - HITNO

DETALJNIJE

28.12.2017 Pomorski fakultet Kotor

Na svečanoj sjednici Senata nagrađen i najbolji student Pomorskog fakulteta Kotor

DETALJNIJE

28.12.2017 Pomorski fakultet Kotor

Pomorski fakultet Kotor čestita predstojeće praznike!

DETALJNIJE

26.12.2017 Pomorski fakultet Kotor

Raspored ispita zimski 2017/18

DETALJNIJE

15.01.2018 Pomorski fakultet Kotor

Partnerski odnos Pomorskog fakulteta Kotor sa Službom zaštite i spašavanja Kotor

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE

18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

19.01.2018 Medicinski fakultet

Medicinari imaju veliku perspektivu u zemlji i inostranstvu

DETALJNIJE

17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE