Tehnička mehanika

   • Ishodi učenja:
    Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Tehnička mehanika: 1. Stiču širok i integrisani dijapazon teorijskih i praktičnih znanja iz mehanike krutog tijela i mehanike fluida i specijalno iz statike, kinematike i dinamike krutog tijela i fluida koja su primjenjiva u raznim oblastima mašinstva i specijalno brodomašinstva; 2. Stiču konkretna znanja vezana za kritičko razmišljanje i zaključivanje pri razmatranju i rješavanju praktičnih problema iz oblasti statike, kinematike i dinamike krutog tijela i fluida; 3. Vladaju metodama izučavanja stanja mirovanja i kretanja tijela i fluida (vode) pod dejstvom sila i pritisaka na bazi osnovnih principa i zakona mehanike; 4. Primjenjuju metode osnovne zakone i principe mehanike na proučavanju mirovanja i kretanja materijalne tačke pod dejstvom sila, proučavanju kretanja tijela (translatorno , obrtno) na bazi jednačina kretanja i osnovnih zakona , principa i teoremaa mehanike krutog tijela i mehanike fluida (Njutnovi zakoni, Dalamberov princip, Teorema o promjeni kinetičke energije, Teorema o promjeni količine kretanja, Paskalov zakon, Zakon o odrzanju energije – Bernulijeva jednačina), a posebno na konkretnim problemima kao što su: periodična i prosta harmonijska kretanja, balansiranje rotirajucih masa, regulisanje brzine obrtanja tijela koja rotiraju, pojava trenja kod tvrdih tijela i fluida, isticanje tečnosti ; 5. Daju kritičku ocjenu vezanu prilikom analize kretanja tvrdih tijela i kretanja fluida prilikom primjene osnovnih zakona, principa i teorema mehanike; 6. Prepoznaju i razlikuju značaj pojedinih veličina mehanike (brzina, ubrzanje, sila, masa , moment inercije, momemt sile, pritisak, kineticka, potencijalna I pritisna energija, rad kolicina kretanja, moment količine kretanja, snaga, potisak, apsolutni I relativni pritisak) I njihov fizički smisao; 7. Pokazuju sposobnost da samostalno rješavaju konkretne probleme iz problematike mirovanja i kretanja krutog tijela i fluida i to: probleme mirovanja i kretanja pod dejstvom sile trenja i bez uzimanja u obzir sile trenja, probleme vezane za balansiranje rotirajućih masa, probleme kretanja vezanih tijela, probleme sračunavanja energije, rada, snage, količine i momenta količine kretanja, probleme određivanja hidrostatičkog pritiska, probleme vezane za plivanje tijela i za proučavanje strujanja fluida u cjevovodima, probleme isticanja fluida, određivanja gubitaka energije u strujnom toku.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ćulafić Goran2x1
73B


Ćulafić Stefan
1x2
73B

Obavještenja   >>>

01.02.2018 Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Tehnička mehanika

Rezultati od 31.1.2018. iz Tehnicke mehanike na Nautici i pomorskom saobracaju

DETALJNIJE

19.01.2018 Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Tehnička mehanika

Rezultati (kolokvijumi- zavrsni ispit) od 17.01.2018. iz Tehnicke mehanike na Nautici i pomorskom saobracaju

DETALJNIJE

28.12.2017 Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Tehnička mehanika

Rezultati popravnih kolokvijuma iz Tehnicke mehanike na Nautici i pomorskom saobracaju, 27.12.2017.

DETALJNIJE

24.12.2017 Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Tehnička mehanika

Popravni kolokvijumi iz Tehnicke mehanike na Nautici i pomorskom saobracaju, 27.12.2017.

DETALJNIJE
Vijesti sa fakulteta   >>>

15.05.2018 Pomorski fakultet Kotor

Predavanje na temu 'Prava i zaštita pomoraca'

DETALJNIJE

16.05.2018 Pomorski fakultet Kotor

Promocija Pomorskog fakulteta Kotor u Školi za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju Beograd

DETALJNIJE

14.05.2018 Pomorski fakultet Kotor

'Jadran' uplovio u Luku Kotor u nedjelju

DETALJNIJE

13.05.2018 Pomorski fakultet Kotor

Najava uplovljavanja u Kotor na Rivu, 13.5.2018. godine

DETALJNIJE

12.05.2018 Pomorski fakultet Kotor

Srđan Marić, uspješan sportista - atletičar i student Pomorskog fakulteta Kotor

DETALJNIJE

12.05.2018 Pomorski fakultet Kotor

Izvještaj sa š/b 'Jadran', 8. dan

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Dvije sajamske nagrade za  Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

18.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Aplikacije za AmCham stipendije otvorene

DETALJNIJE

18.05.2018 Karijerni centar

Stručne prakse za studente dostupne u kompaniji „BD Electronics“ sa Malte

DETALJNIJE