Tehnička mehanika

   • Ishodi učenja:
    Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Tehnička mehanika: - Stiču širok i integrisani dijapazon teorijskih i praktičnih znanja iz mehanike krutog tijela i mehanike fluida i specijalno iz statike, kinematike i dinamike krutog tijela i fluida koja su primjenjiva u raznim oblastima mašinstva i specijalno brodomašinstva; - Stiču konkretna znanja vezana za kritičko razmišljanje i zaključivanje pri razmatranju i rješavanju praktičnih problema iz oblasti statike, kinematike i dinamike krutog tijela i fluida, otpornosti materijala i proračuna konstrukcija. - Vladaju metodama izučavanja stanja mirovanja i kretanja tijela i fluida (vode) pod dejstvom sila i pritisaka i proračuna elemenata i konstrukcija sastavljenih od grednih nosača, na bazi osnovnih principa i zakona mehanike - Primjenjuju metode osnovne zakone i principe mehanike na proučavanju mirovanja i kretanja materijalne tačke pod dejstvom sila, proučavanju kretanja tijela (translatorno , obrtno) na bazi jednačina kretanja i osnovnih zakona , principa i teorema mehanike krutog tijela i mehanike fluida (Njutnovi zakoni, Dalamberov princip, Teorema o promjeni kinetičke energije, Teorema o promjeni količine kretanja, Paskalov zakon, Zakon o održanju energije – Bernulijeva jednačina), a posebno na konkretnim problemima kao što su: periodična i prosta harmonijska kretanja, balansiranje rotirajucih masa, regulisanje brzine obrtanja tijela koja rotiraju, pojava trenja kod tvrdih tijela i fluida, isticanje tečnosti kao i na proračunu grednih nosača opterećenih na osnovne vrste napezanja(aksijalno naprezanje, savijanje, uvijanje, kombinovano naprezanje i sl); - Daju kritičku ocjenu vezanu prilikom analize kretanja tvrdih tijela i kretanja fluida prilikom primjene osnovnih zakona, principa i teorema mehanike ka i ocjenu vezanu za analizu napona i deformacija opterećenih tijela oblika grednog nosača i štapa.; - Prepoznaju i razlikuju značaj pojedinih veličina mehanike (brzina, ubrzanje, sila, masa, moment inercije, moment sile, pritisak, kinetička, potencijalna i pritisna energija, rad količina kretanja, moment količine kretanja, snaga, potisak, apsolutni i relativni pritisak) i njihov fizički smisao , a takođe prepoznaju i razlikuju značaj pojedinih uticaja opterećenja, oblika tijela i vrste materijala od kojega je tijelo izrađeno; - Pokazuju sposobnost da samostalno rješavaju konkretne probleme iz problematike mirovanja i kretanja krutog tijela i fluida, i to: probleme mirovanja i kretanja pod dejstvom sile trenja i bez uzimanja u obzir sile trenja, probleme vezane za balansiranje rotirajućih masa, probleme kretanja vezanih tijela, probleme sračunavanja energije, rada, snage, količine i momenta količine kretanja, probleme određivanja hidrostatičkog pritiska, probleme vezane za plivanje tijela i za proučavanje strujanja fluida u cjevovodima, probleme isticanja fluida, određivanja gubitaka energije u strujnom toku , kao i da samostalno proračunavaju gredne nosače i konstrukcije sastavljene od grednih nosača.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ćulafić Goran3x1
59B


Ćulafić Stefan
3x2
59B

Obavještenja   >>>

01.02.2018 Brodomašinstvo (2017.)-Tehnička mehanika

Rezultati od 31.1.2018. iz Tehnicke mehanike na Brodomasinstvu

DETALJNIJE

19.01.2018 Brodomašinstvo (2017.)-Tehnička mehanika

Rezultati (kolokvijumi- zavrsni ispit) od 17.01.2018. iz Tehnicke mehanike na Brodomasinstvu (ponovci)

DETALJNIJE

19.01.2018 Brodomašinstvo (2017.)-Tehnička mehanika

Rezultati (kolokvijumi- zavrsni ispit) od 17.01.2018. iz Tehnicke mehanike na Brodomasinstvu

DETALJNIJE

28.12.2017 Brodomašinstvo (2017.)-Tehnička mehanika

Rezultati popravnih kolokvijuma iz Tehnicke mehanike na Brodomasinstvu, 27.12.2017.

DETALJNIJE
Vijesti sa fakulteta   >>>

20.04.2018 Pomorski fakultet Kotor

Dan otvorenih vrata UCG, 24. aprila 2018.

DETALJNIJE

18.04.2018 Pomorski fakultet Kotor

Predavaci i studenti posjetili Sveuciliste u Dubrovniku

DETALJNIJE

17.04.2018 Pomorski fakultet Kotor

Dani inženjera od 19. do 24. aprila 2018. godine

DETALJNIJE

13.04.2018 Pomorski fakultet Kotor

Promocija Pomorskog fakulteta Kotor u JU Gimnaziji 'Miloje Dobrašinović' u Bijelom Polju

DETALJNIJE

13.04.2018 Pomorski fakultet Kotor

Promocija Pomorskog fakulteta Kotor u JU Srednjoj elektro-ekonomskoj školi u Bijelom Polju

DETALJNIJE

13.04.2018 Pomorski fakultet Kotor

Predavanje u brodomasinskom simulatoru, upravitelj masine Milos Bogdanovic

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

18.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

20.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Nastavljeno antropometrijsko dijagnostifikovanje studenata Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE

20.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Promovisana knjiga profesora Bjelice na naučnom simpozijumu u Mostaru

DETALJNIJE

19.04.2018 Fakultet dramskih umjetnosti

Kiš na pozorišnim daskama za srednjoškolce

DETALJNIJE