Teorija menadžmenta

   • Ishodi učenja:
    Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Teorija menadžmenta mogu: - Ocjeniti posao i ulogu menadžera u preduzeću, nivoe menadžmenta i opisati znanja i vještine potrebne menadžerima - Opisati stejkholdere preduzeća i kreirati SWOT analizu, viziju, misiju i ciljeve preduzeća - Objasniti i ilustrovati vrste ciljeva, efikasnost i efektivnost preduzeća - Analizirati organizacione konflikte, njihove uzroke, područja dešavanja i načine rješavanja - Prepoznati karakteristike, osobine, sličnosti i razlike između menadžera, preduzetnuika i lidera - Opisati proces planiranja u preduzeću, kao i odabrati adekvatnu metodu predviđanja i odlučivanja - Opisati proces organizovanja u preduzeću (određivanje raspona kontrole, stepena centralizacije/decentralizacije, model organizacione strukture) - Opisati proces vođenja (liderstva) i kljične principe menadžmenta ljudskih resursa - Opisati proces kontrole u preduzeću

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Melović Boban3x1
60B
2x2
60B

Vijesti sa fakulteta   >>>

25.04.2018 Pomorski fakultet Kotor

Obavještenje o prvomajskim praznicima, 2018.

DETALJNIJE

24.04.2018 Pomorski fakultet Kotor

Održan Dan otvorenih vrata na UCG, 24.4.2018.

DETALJNIJE

20.04.2018 Pomorski fakultet Kotor

Dan otvorenih vrata UCG, 24. aprila 2018.

DETALJNIJE

19.04.2018 Pomorski fakultet Kotor

Uzmi knjigu - sačuvaj njenu budućnost

DETALJNIJE

18.04.2018 Pomorski fakultet Kotor

Predavaci i studenti posjetili Sveuciliste u Dubrovniku

DETALJNIJE

17.04.2018 Pomorski fakultet Kotor

Dani inženjera od 19. do 24. aprila 2018. godine

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.04.2018 Rektorat

Više od 3 000 maturanata na Danu otvorenih vrata

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE


25.04.2018 Rektorat

O primjeni Bolonjske deklaracije u Sofiji

DETALJNIJE

25.04.2018 Fakultet likovnih umjetnosti

Izložba u okviru jubileja: 30 godina Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje

DETALJNIJE