Teorija menadžmenta

   • Ishodi učenja:
    Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Teorija menadžmenta mogu: - Ocjeniti posao i ulogu menadžera u preduzeću, nivoe menadžmenta i opisati znanja i vještine potrebne menadžerima - Opisati stejkholdere preduzeća i kreirati SWOT analizu, viziju, misiju i ciljeve preduzeća - Objasniti i ilustrovati vrste ciljeva, efikasnost i efektivnost preduzeća - Analizirati organizacione konflikte, njihove uzroke, područja dešavanja i načine rješavanja - Prepoznati karakteristike, osobine, sličnosti i razlike između menadžera, preduzetnuika i lidera - Opisati proces planiranja u preduzeću, kao i odabrati adekvatnu metodu predviđanja i odlučivanja - Opisati proces organizovanja u preduzeću (određivanje raspona kontrole, stepena centralizacije/decentralizacije, model organizacione strukture) - Opisati proces vođenja (liderstva) i kljične principe menadžmenta ljudskih resursa - Opisati proces kontrole u preduzeću

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Melović Boban3x1
60B
2x2
60B

Vijesti sa fakulteta   >>>

17.02.2018 Pomorski fakultet Kotor

Posjeta admirala Bokeljske mornarice prof. dr Antuna Sbutege

DETALJNIJE

16.02.2018 Pomorski fakultet Kotor

Na Fakultetu borave tri studenta u okviru programa mobilnosti studenata ERASMUS+

DETALJNIJE

10.02.2018 Pomorski fakultet Kotor

Početak nastave u ljetnjem semestru studijske 2017/18.

DETALJNIJE

05.02.2018 Pomorski fakultet Kotor

Prijedlog zaključnih ocjena za zimski 2017/18

DETALJNIJE

31.01.2018 Pomorski fakultet Kotor

Raspored časova za ljetnji semestar 2017/18

DETALJNIJE

16.01.2018 Pomorski fakultet Kotor

Obavještenje o poslednjem roku za izmirenje školarine za zimski semestar 2017/18

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa čelnicima Ministarstva nauke

DETALJNIJE

16.02.2018 Centar informacionog sistema

Kreirani mail nalozi za studente koji su upisani 2017/18.

DETALJNIJE

16.02.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

U martu novi broj naučnog časopisa "Montenegrin Journal of sports science and medicine"

DETALJNIJE

24.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Poziv doktorima nauka za arhiviranje doktorskih radova u Digitalni arhiv

DETALJNIJE