Italijanski jezik V

   • Ishodi učenja:
    Po odslušanom kursu i položenom ispitu, student će biti osposobljen da: 1. Definiše pojam sintakse, kao i osnovne pojmove sintakse proste rečenice standardnog italijanskog jezika. 2. Definiše i adekvatno upotrijebi rečeničke konstituente (subjekat, predikat, atribut, apozicija) i rečenične dopune (pravi/nepravi objekat, subjekatski/objekatski predikativ i različite priloške odredbe). 3. Definiše i upotrijebi različite vrste italijanskih prostih, nezavisnih rečenica, uz odgovarajući izbor glagolskog vremena i načina. 4. Prepozna i analizira navedene sintaksičke pojmove i pojave u pisanom tekstu – izvrši logičku analizu italijanske proste rečenice.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Piletić Deja2x1
9B+3S+8P
2x1
9B+3S+8P

Vijesti sa fakulteta   >>>

12.04.2018 Filološki fakultet

Profesorica Banjević u Nici

DETALJNIJE


24.03.2018 Filološki fakultet

Profesorici Kostić priznanje od Elseviera i časopisa Lingua

DETALJNIJE

12.03.2018 Filološki fakultet

Polaganje međunarodnih DELE ispita za znanje španskog jezika

DETALJNIJE

09.03.2018 Filološki fakultet

Posjeta njemačkog ambasadora

DETALJNIJE

06.03.2018 Filološki fakultet

Profesorica Špadijer u Nici

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

18.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

20.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Nastavljeno antropometrijsko dijagnostifikovanje studenata Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE

20.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Promovisana knjiga profesora Bjelice na naučnom simpozijumu u Mostaru

DETALJNIJE

19.04.2018 Fakultet dramskih umjetnosti

Kiš na pozorišnim daskama za srednjoškolce

DETALJNIJE