Engleska književnost I

 


 •   Prevodilaštvo

 • Engleska književnost I


  Semestar: 1
  ECTS: 3
  Status: O
  Fond: 2+0+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon što student položi ovaj ispit student: - poznaje staru englesku književnošću (rani srednji vijek, kasni srednji vijek,), uključujući niz najvažnijih djela i autora iz navedenih perioda (npr. Beowulf, Chaucer, Pearl’s Poet, Langland) kao i kulturno istorijski kontekst savremene Engleske; - u stanju je da objasni istorijski nastanak i razvoj književnosti na britanskom tlu; - izdvaja glavna estetska, epistemološka i politička obilježja staroengleske i srednjevjekovne engleske književnosti; - samostalno interpretira književne tekstove nastale u epohi staroengleske književnosti; - sveobuhvatnije poima englesku književnu i intelektualnu istoriju kroz uvid u srednjovjekovne izvore kasnijih književnih i intelektualnih tradicija; - osposobljava se za dalji samostalan rad na sadržajima iz istog perioda i kompetentnu upotrebu relevantnih štampanih i elektronskih izvora; - kroz aktivno uključivanje u diskusiju demonstrira sposobnost usmene artikulacije misli.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Bratić Vesna2x1S
6P


Vijesti sa fakulteta   >>>

12.12.2017 Filološki fakultet

Posjeta italijanskog režisera Đanluke Barbadorija Studijskom programu za italijanski jezik i književnost

DETALJNIJE

11.12.2017 Filološki fakultet

Erasmus+ za studente engleskog OPOLE

DETALJNIJE


23.11.2017 Filološki fakultet

Profesor Konstantinović dobio počasni doktorat u Bukureštu

DETALJNIJE

16.11.2017 Filološki fakultet

Предавање проф. др Александра Милановића

DETALJNIJE

13.11.2017 Filološki fakultet

Nedjelja italijanskog jezika

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.12.2017 Rektorat

Senat formirao Sud časti i imenovao Uređivački odbor Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE

06.12.2017 Rektorat

Rektor prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa delegacijom Čangša Univerziteta nauke i tehnologije

DETALJNIJE

13.12.2017 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Časopis SportMont u prestižnoj naučnoj bazi Scopus

DETALJNIJE

13.12.2017 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet punopravni član European Foundation for Management Development-EFMD

DETALJNIJE

12.12.2017 Ekonomski fakultet

Humanitarno filmsko veče na Ekonomskom fakultetu 13. decembra

DETALJNIJE

12.12.2017 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za radnu praksu u okviru programa mobilnosti za studente sa invaliditetom - Trans2Work projekat

DETALJNIJE