Engleska književnost I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit student: - poznaje staru englesku književnošću (rani srednji vijek, kasni srednji vijek,), uključujući niz najvažnijih djela i autora iz navedenih perioda (npr. Beowulf, Chaucer, Pearl’s Poet, Langland) kao i kulturno istorijski kontekst savremene Engleske; - u stanju je da objasni istorijski nastanak i razvoj književnosti na britanskom tlu; - izdvaja glavna estetska, epistemološka i politička obilježja staroengleske i srednjevjekovne engleske književnosti; - samostalno interpretira književne tekstove nastale u epohi staroengleske književnosti; - sveobuhvatnije poima englesku književnu i intelektualnu istoriju kroz uvid u srednjovjekovne izvore kasnijih književnih i intelektualnih tradicija; - osposobljava se za dalji samostalan rad na sadržajima iz istog perioda i kompetentnu upotrebu relevantnih štampanih i elektronskih izvora; - kroz aktivno uključivanje u diskusiju demonstrira sposobnost usmene artikulacije misli.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Bratić Vesna2x1S
6P