Engleska književnost I

 


 •   Prevodilaštvo

 • Engleska književnost I


  Semestar: 1
  ECTS: 3
  Status: O
  Fond: 2+0+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon što student položi ovaj ispit student: - poznaje staru englesku književnošću (rani srednji vijek, kasni srednji vijek,), uključujući niz najvažnijih djela i autora iz navedenih perioda (npr. Beowulf, Chaucer, Pearl’s Poet, Langland) kao i kulturno istorijski kontekst savremene Engleske; - u stanju je da objasni istorijski nastanak i razvoj književnosti na britanskom tlu; - izdvaja glavna estetska, epistemološka i politička obilježja staroengleske i srednjevjekovne engleske književnosti; - samostalno interpretira književne tekstove nastale u epohi staroengleske književnosti; - sveobuhvatnije poima englesku književnu i intelektualnu istoriju kroz uvid u srednjovjekovne izvore kasnijih književnih i intelektualnih tradicija; - osposobljava se za dalji samostalan rad na sadržajima iz istog perioda i kompetentnu upotrebu relevantnih štampanih i elektronskih izvora; - kroz aktivno uključivanje u diskusiju demonstrira sposobnost usmene artikulacije misli.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Bratić Vesna2x1S
6P


Vijesti sa fakulteta   >>>

12.04.2018 Filološki fakultet

Profesorica Banjević u Nici

DETALJNIJE


24.03.2018 Filološki fakultet

Profesorici Kostić priznanje od Elseviera i časopisa Lingua

DETALJNIJE

12.03.2018 Filološki fakultet

Polaganje međunarodnih DELE ispita za znanje španskog jezika

DETALJNIJE

09.03.2018 Filološki fakultet

Posjeta njemačkog ambasadora

DETALJNIJE

06.03.2018 Filološki fakultet

Profesorica Špadijer u Nici

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

18.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

20.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Nastavljeno antropometrijsko dijagnostifikovanje studenata Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE

20.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Promovisana knjiga profesora Bjelice na naučnom simpozijumu u Mostaru

DETALJNIJE

19.04.2018 Fakultet dramskih umjetnosti

Kiš na pozorišnim daskama za srednjoškolce

DETALJNIJE