Savremeni francuski jezik I


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: O
Fond: 2+5+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će moći da: -precizno odredi teme, mišljenja i stavove iznesene u usmenom i pismenom obliku slušajući autentičan govor i čitajući autentične tekstove, na srednjem višem i nižem naprednom nivou, -analizira tekstove, sadržajno i jezički primjenjujući strategije intenzivnog i brzog čitanja, na srednjem višem i nižem naprednom nivou, -primjenjuje uvježbane gramatičke strukture i usvojeni vokabular u usmenom i pismenom obliku izražavanja na srednjem višem i nižem naprednom nivou, -tečno govori francuski jezik jasno iskazujući ono što želi reći, ispravno prilagođavajući iskaz situaciji, bez grešaka koje mogu dovesti do pogrešnog razumijevanja, -prevodi kraće tekstove/odlomke s francuskog na crnogorski jezik i obratno, na srednjem višem i nižem naprednom nivou, -raspravlja o opštim temama kao i o odabranim temama iz kulture i civilizacije naroda francuskog govornog područja, na srednjem višem i nižem naprednom nivou.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Špadijer Sonja2x1S
5P
2x1S
5P

Stanković Vesna
3x1S
5P