Opšta lingvistika I

   • Ishodi učenja:
    Nakon što položi ovaj ispit student će biti u mogućnosti da: 1. opiše karakteristike i rezultate lingvističkih tradicija: kineske, indijske, grčke, rimske, arapske i jevrejske, 2. navede odlike lingvistike u periodu renesanse i racionalizma i gramatike Port-Royal, 3. istakne najvažnije pojave jezičkih ispitivanja u XIX vijeku: komparatisti, Humbolt i mladogramatičari, 4. objasni jezička ispitivanja u XX vijeku: nestrukturalne škole 5. upoređuje rezultate evropskog ( Sosir, Ženevska, Praška, Kopenhaška škola) i američkog strukturalizma (Blumfild, Boas, Sapir, Li Vorf), 6. analizira postavke generativne gramatike i kognitivne lingvistike.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Glušica Rajka2x1


Jovović Nataša
1x1

Vijesti sa fakulteta   >>>

25.12.2017 Filološki fakultet

Naučni skup „Književnost i jezik u funkciji promovisanja univerzalnih vrijednosti i identitetskih komponenti crnogorskog društva“

DETALJNIJE

20.12.2017 Filološki fakultet

Posjeta postdiplomaca NBCG „Đurđe Crnojević“

DETALJNIJE

19.12.2017 Filološki fakultet

Posjeta italijanskog režisera Đanluke Barbadorija Studijskom programu za italijanski jezik i književnost

DETALJNIJE

11.12.2017 Filološki fakultet

Erasmus+ za studente engleskog OPOLE

DETALJNIJE


23.11.2017 Filološki fakultet

Profesor Konstantinović dobio počasni doktorat u Bukureštu

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE

18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

19.01.2018 Medicinski fakultet

Medicinari imaju veliku perspektivu u zemlji i inostranstvu

DETALJNIJE

17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE