Opšta lingvistika I

   • Ishodi učenja:
    Nakon što položi ovaj ispit student će biti u mogućnosti da: 1. opiše karakteristike i rezultate lingvističkih tradicija: kineske, indijske, grčke, rimske, arapske i jevrejske, 2. navede odlike lingvistike u periodu renesanse i racionalizma i gramatike Port-Royal, 3. istakne najvažnije pojave jezičkih ispitivanja u XIX vijeku: komparatisti, Humbolt i mladogramatičari, 4. objasni jezička ispitivanja u XX vijeku: nestrukturalne škole 5. upoređuje rezultate evropskog ( Sosir, Ženevska, Praška, Kopenhaška škola) i američkog strukturalizma (Blumfild, Boas, Sapir, Li Vorf), 6. analizira postavke generativne gramatike i kognitivne lingvistike.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Glušica Rajka2x1


Jovović Nataša
1x1

Vijesti sa fakulteta   >>>

12.04.2018 Filološki fakultet

Profesorica Banjević u Nici

DETALJNIJE


24.03.2018 Filološki fakultet

Profesorici Kostić priznanje od Elseviera i časopisa Lingua

DETALJNIJE

12.03.2018 Filološki fakultet

Polaganje međunarodnih DELE ispita za znanje španskog jezika

DETALJNIJE

09.03.2018 Filološki fakultet

Posjeta njemačkog ambasadora

DETALJNIJE

06.03.2018 Filološki fakultet

Profesorica Špadijer u Nici

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

18.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

19.04.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Centralna univerzitetska biblioteka obilježava Svjetski dan knjige - 23. april

DETALJNIJE

19.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Promocija knjige profesora Bjelice na naučnom simpozijumu u Mostaru

DETALJNIJE

19.04.2018 SIMPED

Prvi međunarodni simpozijum iz muzičke pedagogije

DETALJNIJE