Savremeni njemački jezik 1 – Nivo A1


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: O
Fond: 2+6+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ivanović Ljubomir2x1
47B+8S+3P


Matijević Nataša
4x1
47B+8S+3P

Stanišić Maša
2x1
47B+8S+3P