Njemački jezik I

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije dugačak govor, kompleksne činjenične i književne tekstove i prepozna stilske razlike. 2. Fleksibilno i spontano koristi jezik u društvenim i spontanim situacijama. 3. Se izrazi jasnim, dobro struktuiranim tekstom i da obrazlaže svoja stanovišta. 4. Izvrši gramatičku analizu kompleksnih rečenica i njenih konstituenata.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Annette Đurović2x1
9B+1P


Ivanović Ljubomir
4x1
9B+1P

Unterer Bernhard
2x1
9B+1P

Vijesti sa fakulteta   >>>

20.02.2018 Filološki fakultet

Profesorica Rajka Glušica na Humboltovom Univerzitetu u Berlinu

DETALJNIJE

01.02.2018 Filološki fakultet

Profesorica Vesna Bulatović u posjeti Poljskoj

DETALJNIJE

24.01.2018 Filološki fakultet

Tokom mobilnosti mnogi otkriju svoje istinsko usmjerenje

DETALJNIJE

23.01.2018 Filološki fakultet

Mobilnost ozbiljna prilika za studente Filološkog fakulteta

DETALJNIJE

25.12.2017 Filološki fakultet

Naučni skup „Književnost i jezik u funkciji promovisanja univerzalnih vrijednosti i identitetskih komponenti crnogorskog društva“

DETALJNIJE

20.12.2017 Filološki fakultet

Posjeta postdiplomaca NBCG „Đurđe Crnojević“

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

23.02.2018 Rektorat

Potpisan sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Nici "Sofija Antipolis"

DETALJNIJE

22.02.2018 Rektorat

Uspostavljena saradnja sa Univerzitetom u Monaku

DETALJNIJE

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

23.02.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Počelo antropološko dijagnostifikovanje studenta Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE

23.02.2018 Rektorat

Crnogorski jezik dobio potvrdu lingvističke prepoznatljivosti

DETALJNIJE

22.02.2018 Centar informacionog sistema

Skraćeni link na ličnu stranicu na web portalu UCG

DETALJNIJE