Biohemija biljaka

 


 •   Biljna proizvodnja

 • Biohemija biljaka


  Semestar: 2
  ECTS: 4.5
  Status: O
  Fond: 3+0+1
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon položenog ispita student će moći: - Objasniti značaj rastvora, elemenata i jona u biohemijskim procesima biljaka. - Prepoznati biomolekule , građu i hemijski sastav biljne ćelije i tkiva. - Objasniti metabolizam ugljenih hidrata i lipida u biljaka. - Objasniti procese fotosinteze i ćelijskog disanja u biljaka. Prepoznati strukturu biljnih fotosintetičkih pigmenata. - Prepoznati glavne metaboličke promene aminokiselina, strukturu, zastupljenost i značaj proteina - Obrazložiti specifične molekularno-biološke temelje energetskog metabolizma - Opisati hemijski sastav , sintezu i ulogu biljnih hormona i enzima - Objasniti replikaciju DNA, te procese transkripcije i translacije genetske poruke - Prepoznati jednostavnije oglede u laboratoriji. - Prepoznti vezu između rezultata eksperimentalnog rada i teoretskih znanja

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Šebek Gordana3x1


Lekić Daliborka

1x (4B+1S)
Topalović Ana

1x (4B+1S)
Vijesti sa fakulteta   >>>

16.03.2018 Biotehnički fakultet

Poziv za kurseve na temu životne sredine

DETALJNIJE

12.03.2018 Biotehnički fakultet

Konferencija BILJNE BIOLOGIJE u organizaciji društva za Fiziologiju biljaka Beograd jun 2018

DETALJNIJE

02.03.2018 Biotehnički fakultet

Takmičenje za biznis ideje Evropskog instituta za tehnologiju i inovacije

DETALJNIJE

02.03.2018 Biotehnički fakultet

CIHEAM - Međunarodne master studije iz genetike i biotehnologije u hortikulturi 2018-2019

DETALJNIJE

02.03.2018 Biotehnički fakultet

FIRST ANNOUNCEMENT - INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ANIMAL SCIENCE 2018

DETALJNIJE

08.02.2018 Biotehnički fakultet

Novi način evidencije realizacije nastave i prisustva studenata na predavanjima i vježbama

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.03.2018 Rektorat

Izbor dva dekana i direktora na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

14.03.2018 Rektorat

Predstavljen program Kulturne rute Savjeta Evrope

DETALJNIJE

13.03.2018 Rektorat

Broj citatata istraživača sa UCG prema Google Scholar-u povećan za 31893 od jula 2017. godine

DETALJNIJE

28.02.2018 Rektorat

Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Studenti Medicinskog fakulteta na antropološkom testiranju

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Međunarodna naučna konferencija o trendovima u razvoju turizma

DETALJNIJE