Fiziologija biljaka

 


 •   Biljna proizvodnja

 • Fiziologija biljaka


  Semestar: 2
  ECTS: 5.5
  Status: O
  Fond: 3+0+2
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon položenog ispita student će biti osposobljen da: - Može opisati osnovne fiziološke procese u biljkama - Poznaje kompartimentaciju metabolizma u ćeliji, značaj vodnog režima za biljke, proces fotosinteze i disanja. - Može opisati simptome nedostatka najvažnijih mineralnih elemenata. - Poznaje principe rastenja i razvića biljaka, ulogu fitohormona, fiziologiju sjemena i plodova - Može govoriti o otpornosti biljaka na dejstvo biotičkih faktora. - Prepoznaje vezu između teoretskih znanja i praktične primjene. - Student je osposobljen da kritički razmišlja o temama programa, timskom radu i evaluaciji nastave.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Šebek Gordana2x1
45B+15S+38P


Lazović Biljana1x1
45B+15S+38P


Stanišić Milica

2x (4B+1S)
45B+15S
Ulićević Dragana

2x (4B+1S)
45B+15S
Vijesti sa fakulteta   >>>

22.09.2017 Biotehnički fakultet

Raspored predavanja za zimski semestar studijske 2017/2018. godine

DETALJNIJE

22.09.2017 Biotehnički fakultet

PRIJEM STUDENATA PRVE GODINE BIOTEHNIČKOG FAKULTETA

DETALJNIJE

18.09.2017 Biotehnički fakultet

Informacije i rokovi za upis i obnovu godine za studijsku 2017/2018. godinu

DETALJNIJE

03.07.2017 Biotehnički fakultet

Univerzitet Crne Gore - Biotehnički fakultet i Ambasada Narodne Republike Kine potpisali ugovor o donaciji

DETALJNIJE

13.06.2017 Biotehnički fakultet

Nova sveska časopisa "Poljoprivreda i šumarstvo"

DETALJNIJE

13.05.2017 Biotehnički fakultet

Posjeta Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

22.09.2017 Rektorat

Predavanja počinju 25. septembra

DETALJNIJE

20.09.2017 Rektorat

Odgovaram na tvrdnje Duška Bjelice da su navodi u saopštenju sa današnje sjednice Senata UCG neistiniti

DETALJNIJE

20.09.2017 Rektorat

Ne odustajem od prorektorskog tima

DETALJNIJE

20.09.2017 Rektorat

Saopštenje za javnost nakon sjednice Senata Univerziteta Crne Gore održane 20. septembra 2017. godine  

DETALJNIJE

20.09.2017 Rektorat

Dijalog o visokom obrazovanju na međunarodnom nivou u Novom Sadu

DETALJNIJE

01.09.2017 Rektorat

Univerzitet Crne Gore član Magna Charta Univerzitatum

DETALJNIJE