Fiziologija biljaka

 


 •   Biljna proizvodnja

 • Fiziologija biljaka


  Semestar: 2
  ECTS: 5.5
  Status: O
  Fond: 3+0+2
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon položenog ispita student će biti osposobljen da: - Može opisati osnovne fiziološke procese u biljkama - Poznaje kompartimentaciju metabolizma u ćeliji, značaj vodnog režima za biljke, proces fotosinteze i disanja. - Može opisati simptome nedostatka najvažnijih mineralnih elemenata. - Poznaje principe rastenja i razvića biljaka, ulogu fitohormona, fiziologiju sjemena i plodova - Može govoriti o otpornosti biljaka na dejstvo biotičkih faktora. - Prepoznaje vezu između teoretskih znanja i praktične primjene. - Student je osposobljen da kritički razmišlja o temama programa, timskom radu i evaluaciji nastave.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Šebek Gordana2x1


Lazović Biljana1x1


Stanišić Milica

2x (4B+1S)
Ulićević Dragana

2x (4B+1S)
Vijesti sa fakulteta   >>>

15.12.2017 Biotehnički fakultet

Igor Pajović-dobitnik nagrade za najuspješnijeg naučnika

DETALJNIJE

14.12.2017 Biotehnički fakultet

Održana humanitarna akcija studenata Biotehničkog fakulteta

DETALJNIJE

06.12.2017 Biotehnički fakultet

Studenti Biotehničkog fakulteta spremni za sopstveni biznis

DETALJNIJE

28.11.2017 Biotehnički fakultet

Prvi međunarodni Kongres zaštite bilja u Mediteranskom agrosistemu

DETALJNIJE

13.11.2017 Biotehnički fakultet

Mobilnom aplikacijom protiv komaraca

DETALJNIJE

08.11.2017 Biotehnički fakultet

Karijerni centar Univerziteta Crne Gore organizuje drugu po redu radionicu, pod nazivom "Traženje posla"

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE

18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Otvoren konkurs za 16. generaciju polaznika Škole retorike

DETALJNIJE